Promieniowanie - definicja, zagrożenia, skutki - WOS

Zjawisko radiacji (inaczej promieniowanie) jest obecnie uważane za potencjalne zagrożenie dla człowieka – jest to m.in. związane z tzw. dziurą ozonową, czyli zmniejszającej się ilości ozonu w troposferze. Zmniejszanie się ozonu wynika z działalności ludzi – zanieczyszczania powietrza pewną grupą substancji chemicznych (freonami). Inną przyczyną zwiększonej radiacji jest większa aktywność słońca w emitowaniu promieniowania elektromagnetycznego (nie tylko ultrafioletowego, ale też innych).

Promieniowanie - zagrożenia, skutki

Zanikanie ozonu w troposferze prowadzi do zwiększenia przepuszczalności atmosfery dla promieniowania ultrafioletowego - emitowanego przez Słońce promieniowania, stanowiącego zagrożenie dla istot żywych. Wskazuje się, iż narażenie organizmów ludzi i zwierząt na promieniowanie ultrafioletowe może prowadzić do uszkodzeń genetycznych, zmian nowotworowych, a w konsekwencji do śmierci (częściową ochronę przed promieniowaniem mogą zapewnić kremy z filtrem). Inne konsekwencje natężenia promieniowania elektromagnetycznego to m.in. przemiany w świecie roślin, skutkujące zmniejszeniem plonów, szybsze starzenie się skóry u człowieka, niszczenie wytworów rąk ludzkich, zmiana bilansu promieniowania Ziemi.

Zanikanie ozonu w troposferze, a tym samym wzrost promieniowania ultrafioletowego jest obserwowany od kilkunastu lat. Największy ubytek ozonu jest nad biegunami, jednak zmniejszenie grubości warstwy ozonowej jest także dość znaczne na szerokościach geograficznych naszego kraju.

Polecamy również:

 • Degradacja środowiska naturalnego przez człowieka - WOS

  Poprzez swoją działalność człowiek wywiera niezwykle silną presję na środowisko, co skutkuje pogarszaniem się jego stanu. Ogólnie zjawisko to nazywamy degradacją środowiska naturalnego. Więcej »

 • Katastrofa ekologiczna - definicja, przyczyny, skutki, przykłady

  Katastrofą ekologiczną nazywamy sytuację, w której dochodzi do znacznego zaburzenia równowagi środowiskowej o charakterze stałym lub długotrwałym, najczęściej o znacznej skali. Katastrofy ekologiczne zawsze mają niekorzystny wpływ na istoty żywe (w tym niekiedy człowieka) i roślinność, prowadzą m.in.... Więcej »

 • Ochrona środowiska - definicja

  Środowisko to ogół elementów przyrodniczych (ożywionych i nieożywionych), w tym także elementów przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności: powierzchnia Ziemi, kopaliny, wody, powietrze, rośliny i zwierzęta oraz klimat. Więcej »

 • GMO - zalety i wady

  Genetically Modified Organisms, w skrócie GMO, to nic innego jak żywność genetycznie modyfikowana. Rozumiemy przez to organizmy, roślinne lub zwierzęce, zawierające w swym genomie, czyli całym materiale genetycznym, geny innych organizmów żywych. Zabiegi te są prowadzone metodami... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20