Degradacja środowiska naturalnego przez człowieka - WOS

Poprzez swoją działalność człowiek wywiera niezwykle silną presję na środowisko, co skutkuje pogarszaniem się jego stanu. Ogólnie zjawisko to nazywamy degradacją środowiska naturalnego.

Szacuje się, że człowiek zdegradował już kilkanaście procent powierzchni lądów, co jest bardzo dużą powierzchnią. Do bardzo dużej degradacji dochodziło w przeszłości, szczególnie w pierwszych dekadach następujących po rewolucji przemysłowej (XIX wiek, także w wieku XX), natomiast obecnie również ogromne przestrzenie są degradowane – dotyczy to jednak przede wszystkim krajów rozwijających się (równolegle w krajach rozwiniętych prowadzone są działania mające na celu ochronę środowiska i przywrócenie go do dobrego stanu).

Do degradacji gleby dochodzi m.in. poprzez intensywną produkcję rolniczą przy wykorzystaniu dużej ilości nawozów, poprzez składowanie śmieci, niewłaściwą regulację nawadniania, deforestację (w celach urbanistycznych) itp. Do pogarszania stanu środowiska prowadzi natomiast rozwinięta motoryzacja, emitowanie do atmosfery różnego typu szkodliwych substancji przez elektrownie, fabryki, a także piece domowe. Woda zanieczyszczana jest natomiast poprzez spływ ścieków, wycieki ropy itp.

Jak wspomniano działalność człowieka degraduje powietrze, wody i glebę, co ma wyraźny efekt dotyczący zdrowotności, jakości życia, refleksji nad tym, co ludzkość zostawi przyszłym pokoleniom. Konieczne jest więc budowanie świadomości środowiskowej i wywieranie presji na państwa, korporacje i mniejsze firmy by z większą troską myślały o środowisku. O jakości środowiska i jego ochronie powinien myśleć jednak każdy człowiek i traktować ją priorytetowo względem własnych przyzwyczajeń i wygody.

Polecamy również:

  • Zanieczyszczenia powietrza - rodzaje i skutki

    Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza: • przemysł energetyczny;• zakłady przetwórcze (m.in. zakłady metalurgiczne, cementownie, rafinerie);• gospodarstwa domowe opalane węglem;• motoryzacja;• wydobycie surowców, ich transport i składowanie;• składowiska... Więcej »

  • Zanieczyszczenia wód - rodzaje i skutki

    Zanieczyszczeniami wód są substancje chemiczne, mikroorganizmy oraz ciepło, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych wód i zmniejsza ich wartość użytkową (wody silnie zanieczyszczone nie nadają się do picia). Zanieczyszczeniami wód są... Więcej »

  • Zanieczyszczenia gleb - rodzaje i skutki

    Zanieczyszczeniami gleby są substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych gleby, co prowadzi do zmniejszenia urodzajności gleb, czyli ich wartości użytkowej. Do pogorszenia się kondycji i jakości gleby prowadzi też... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23