ciężar ciała w dwóch ośrodkach

Oblicz ciężar w powietrzu i objętość ołowianej kulki o gęstości 11300 kg/m3 wiedząc, że gęstość wody wynosi 1000 kg/m3 oraz, że kulka ta w wodzie jest o 800N lżejsza niż w powietrzu.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
22.05.2020 11:35

Dane i szukane z zadania:

V=?

 \rho _k=11300 \frac{kg}{m^3}

 \rho _w=1000 \frac{kg}{m^3}

Ciężar pozorny definiujemy jako 

F_p-F_w=800N

Z prawa Archimedesa mamy również

F_w=m_cg

masa wypartej ciecz możemy wyznaczyć ze wzoru:

m_c=V_c \rho _c

co nam daje:

V_k \rho _cg=F_p-F_w

V_k= \frac{F_p-F_w}{ \rho _cg}

podstawiam dane z zadania

V_k= \frac{800N}{ 1000 \frac{kg}{m^3}*10 \frac{m}{s^2}  }

V_k=0,08m^2

Możemy tera obliczyć ciężar kulki

F_g=m_kg

F_k=V_k \rho _kg

Podstawiamy dane z zadania:

F_k=0,08m^3*11300 \frac{kg}{m^3} *10 \frac{m}{s^2}

F_k=9040N

 Odp. Objętośc kulki wynosi 0,08 m2 a ciężar w powietrzu 9040 N.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza