Ciśnienie wywierane na dno naczynia przez 3 niemieszające się ciecze

W szklanym naczyniu znajdują sie trzy warstwy niemieszających się cieczy ich gęstość i objętość wynoszą odpowiednio od dołu: 900 kg/m3 objętość 0,9 m3, 1200 kg/m3 objętość 0,6 m3, 1400 kg/m3 objętość 0,2 m3. Oblicz, z jaką siłą oddziaływuje na dno naczynia każda z tych cieczy.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Justyna Ekspert eSzkola.pl
25.05.2020 10:14

Dane i szukane z zadania:

 \rho _1=900 \frac{kg}{m^3}

 \rho _2=1200 \frac{kg}{m^3}

 \rho _3=1400 \frac{kg}{m^3}

V_1=0,9m^3

V_2=0,6m^3

V_3=0,2m^3

g=10 \frac{m}{s}

F_1=?

F_2=?

F_3=?

W związku z tym, że mamy do czynienia z niemieszającymi się cieczami to dla każdej z cieczy możemy obliczyć wartość siły działającej na dno naczynia:

 \rho = \frac{m}{V}

m= \rho V

i tak mamy odpowiednio:

m_1=900 \frac{kg}{m^3} *0,9m^3

m_1=810kg

m_2=1200 \frac{kg}{m^3} *0,6m^3

m_2=720kg

m_3=1400 \frac{kg}{m^3} *0,2m^3

m_3=280kg

Mając masy tych cieczy możemy policzyc siłę ze wzoru:

F=mg

F_1=810km*10 \frac{m}{s^2}

F_1=8100N

F_2=720km*10 \frac{m}{s^2}

F_2=7200N

F_3=280km*10 \frac{m}{s^2}

F_3=2800N

Odp. Ciecze te wywierają odpowiednio na dno naczynia siłę: 8100N, 7200N, 2800N.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: