połączenia szeregowe i równoległe oporników

Na rysunku przedstawiono połączenie oporników. Wiedząc, że R1 = 2Ω, R2 = R3 i wynosi 3Ω oraz, że napięcie między końcami opornika R1 wynosi 4V. Oblicz napięcie między końcami opornika R3, a także natężenie prądu płynącego przez każdy z oporników.

Liceum Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
15.04.2020 05:43

Dane i szukane z zadania:

R _{1} =2 \Omega

R _{2} =3  \Omega

R _{3} =3  \Omega

 U_{1} =4V

 U_{3} =?

I _{1} =?

I _{2} =?

I _{3} =?

 

Korzystając z wzoru na prawo Ohma możemy wyliczyć natężenie prądu płynącego przez opornik R1:

R= \frac{U}{I}

przekształcając powyższy wzór otrzymujemy:

I= \frac{U}{R}

I _{1} = \frac{4V}{2 \Omega } =2A

W związku z tym, że rezystancja opornika R2 i R3 jest taka sama to przez podłączone równolegle oporniki będzie przepływał prąd o takim samym natężeniu

I _{2} =I _{3}

Z prawa Kirchoffa wynika, że suma natężeń prądów wpływających do rozgałęzień jest równa sumie natężeń wypływających z rozgałęzień

I _{1} =I _{2} +I _{3}

I _{1} =I _{2} +I _{2}

I _{1} =2I _{2}

2A=2I _{2}

I _{2} =1A

Znając natężenie prądu i oporność oporników R2 i R3 możemy wyliczyć napięcie na końcach tych oporników (z prawa Ohma):

R= \frac{U}{I}

przekształcam wzór tak aby otrzymać wzór na U:

U=R*I

U _{3} =R _{3} *I _{3}

 U _{3} =3 \Omega *1A

U _{3} =3 V

Odp. Natężenie prądu I1 wynosi 2A, I2 = I3 = 1A, napięcie U2 = U3 = 3V

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza