Zanieczyszczenia powietrza - rodzaje i skutki

Antropogeniczne źródła zanieczyszczeń powietrza:

• przemysł energetyczny;
• zakłady przetwórcze (m.in. zakłady metalurgiczne, cementownie, rafinerie);
• gospodarstwa domowe opalane węglem;
• motoryzacja;
• wydobycie surowców, ich transport i składowanie;
• składowiska odpadów;

Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza:

• wybuchy wulkanów (tlenek siarki, siarkowodór, dwutlenek węgla, popiół wulkaniczny);
• wyładowanie elektrostatyczne (tlenki azotu);
• pożary lasów i innych formacji zielnych (tlenki węgla II i IV);
• bagna (metan, siarkowodór, dwutlenek węgla);
• pustynie i tereny piaszczyste (burze piaskowe);
• skały i gleby podlegające erozji;
• roślinność (pyłki roślinne);

Trujące gazy i pyły emitowane do atmosfery:

dwutlenek siarki (SO2) uwalniany przede wszystkim z elektrowni opalanych węglem kamiennym lub brunatnym;
tlenki azotu (NO, NO2) uwalniane głównie przez silniki spalinowe;
węglowodory powstają w procesach przetwórczych ropy naftowej i węgla (produkcja asfaltu, smoły, paliw, rozpuszczalników); zawarte także w spalinach samochodowych;
tlenek węgla (CO) uwalniany przez silniki spalinowe oraz w czasie spalania węgla przy niewystarczającej ilości tlenu;
ozon troposferyczny powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu z lotnymi związkami organicznymi;
pyły emitowane głównie przez zakłady przemysłowe i silniki spalinowe (pył węglowy, pył ołowiu);

Zanieczyszczenia powietrza

Elektrownia Bełchatów/Petr Štefek (29.10.2005)/commons.wikimedia.org

Polecamy również:

  • Zanieczyszczenia wód - rodzaje i skutki

    Zanieczyszczeniami wód są substancje chemiczne, mikroorganizmy oraz ciepło, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych wód i zmniejsza ich wartość użytkową (wody silnie zanieczyszczone nie nadają się do picia). Zanieczyszczeniami wód są... Więcej »

  • Zanieczyszczenia gleb - rodzaje i skutki

    Zanieczyszczeniami gleby są substancje chemiczne oraz mikroorganizmy, których obecność powoduje zmiany właściwości fizycznych, chemicznych oraz biologicznych gleby, co prowadzi do zmniejszenia urodzajności gleb, czyli ich wartości użytkowej. Do pogorszenia się kondycji i jakości gleby prowadzi też... Więcej »

  • Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody

    Natura jest źródłem wielu użytecznych dla człowieka elementów. Dzięki umiejętnością wykorzystania zasobów przyrody przez człowieka, skutecznie poprawiła się jakość życia. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że niektóre elementy przyrody mają swój limit. W związku z tym... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
krokti
• 2024-04-21 14:15:02
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19
Fajne
• 2024-04-17 15:24:05
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55