Ochrona powietrza, wód i gleb

Powietrze:

• wykorzystywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (energia wiatru, wody, słońca, geotermalna) – zastępowanie elektrowni opalanych węglem nowoczesnymi elektrowniami wiatrowymi, wodnymi, słonecznymi i geotermalnymi;
• wykorzystywanie paliw uwalniających mniejsze ilości trujących gazów – benzyna bezołowiowa wykorzystywana do napędzania silników samochodów, odsiarczony węgiel używany w elektrowniach i domach prywatnych;
• wykorzystywanie w kotłowniach i w domach prywatnych gazu ziemnego i oleju opałowego (w zastępstwie węgla), które emitują mniej zanieczyszczeń;;
• wykorzystywanie w fabrykach filtrów, które zmniejszają emisję trujących gazów i pyłów;
• używanie w samochodach katalizatorów, które zmniejszają emisję tlenku azotu, tlenku węgla (II) i węglowodorów;
• zabezpieczanie hałd poprzez obsadzenie ich roślinami, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się pyłów i innych składowanych substancji;
• sadzenie lasów, tworzenie pasów zieleni w miastach;

Woda:

• budowa większej liczby oczyszczalni ścieków;
• ograniczenie ilości ścieków przez mniejsze zużycia detergentów;
• rekultywacja zdegradowanych zbiorników wodnych (m.in.: natlenianie warstw przydennych, usuwanie osadów i materii w postaci biomasy, wprowadzanie roślinożernych ryb i glonojadów);
• ograniczenie zużycia nawozów sztucznych w rolnictwie (nawozy sztuczne wraz z opadami spływają do wód, co prowadzi do ich eutrofizacji);
• odpowiednia lokalizacja wysypisk śmieci, składowiska odpadów niebezpiecznych i ich właściwe zabezpieczenie;

Oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi
Oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi

Gleba:

• ograniczanie zabiegów melioracyjnych prowadzących do wysuszenia gleby;
• zapobieganie procesom zmęczenia gleby (spadek urodzajności) – stosowanie płodozmianów zamiast monokultur;
• stosowanie nawozów naturalnych (obornik, kompost);
• wapnowanie gleby (odkwaszanie);
• ograniczenie zużycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin;
• zapobieganie erozji gleby (właściwe agrotechnika przeciwerozyjna np. tarasowanie stoków, stabilizatory glebowe, pozostawianie pasów miedzy, umiejętnie stosowana melioracja);
• rekultywacja zdegradowanych gleb (zabiegi mechaniczne i biologiczne mające na celu przywrócenie, zdegradowanym głównie przez przemysł, glebom właściwości fizykochemicznych i funkcji biologicznych, czyli ich wartości użytkowej)
• racjonalne wykorzystanie żyznych gleb pod uprawy – budowa dróg i osiedli na terenach najmniej urodzajnych;
• likwidacja dzikich wysypisk śmieci;
• regulacje prawne (podwyższone odpłaty np. dla osób niesegregujących śmieci, kary za nie przestrzeganie przepisów);

 

 

 

 

 

Polecamy również:

  • Utylizacja odpadów - definicja, kompostowanie, spalanie

    W każdym procesie produkcyjnym na skalę przemysłową powstają odpady. Przykładami odpadów są: UPPZ – czyli Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego, krew, osady ściekowe, odpady komunalne. Utylizacja jest procesem, który powstałe odpady traktuje jako surowce wtórne, czyli takie,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54
Jest ok
• 2022-07-06 16:31:40