Utylizacja odpadów - definicja, kompostowanie, spalanie

Czym jest utylizacja?

W każdym procesie produkcyjnym na skalę przemysłową powstają odpady. Przykładami odpadów są: UPPZ – czyli Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego, krew, osady ściekowe, odpady komunalne. Utylizacja jest procesem, który powstałe odpady traktuje jako surowce wtórne, czyli takie, które można ponownie wykorzystać. Dobrą metodą do ograniczenia produkcji odpadów jest recykling. Materiały pochodzące z recyklingu mogą być wielokrotnie przetwarzane, przykładem jest wykorzystanie makulatury w produkcji papieru.

Kompostowanie odpadów pochodzenia organicznegoKompostownik Utylizacja

Jest to skuteczna metoda utylizacji odpadów pochodzących od roślin. Zachodzi za pomocą mikoorganizmów, które rozkładają substancje organiczne. Podczas tego procesu dochodzi do wytworzenia dużej ilości związków amonowych, wykorzystywanych przez rośliny. Wykorzystywany jest ten proces nie tylko w ogródkach przydomowych, ale także na skalę przemysłową. Utylizacji podlegają odpady miejskie, które uprzednio podlegają sortowaniu. Powstały kompost wykorzystywany jest między innymi do nawożenia miejskich terenów zielonych.Spalanie odpadów
 

W procesie spalania powstaje duża liczba szkodliwych substancji lotnych. W związku z tym, stosuje się technologie mające na celu oczyszczanie spalin. Ponadto proces spalania jest dobrym źródłem energii, którą można wykorzystać do zasilania zakładów przemysłowych. Metoda ta ma większe znaczenie sanitarne niż utylizacja odpadów poprzez ich składowanie, ponieważ dezaktywuje mikroorganizmy mogące wywołać choroby zakaźne.

Płomienie w spalarni śmieci Utylizacja
Płomienie w spalarni śmieci

Polecamy również:

 • Efekt cieplarniany - przyczyny, skutki, zapobieganie

  Promieniowanie słoneczne (o stosunkowo niedużej długości fali) w pewniej mierze odbija się od atmosfery.  Pozostała  jego część przenika przez atmosferę i dociera do powierzchni Ziemi, gdzie zostaje pochłonięta. Ziemia natomiast wysyła energię w postaci promieniowania... Więcej »

 • Kwaśne deszcze – powstawanie, skutki

  Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne o kwaśnym odczynie pH, niższym niż 5,6 (normalnie deszcz jest lekko kwaśny ze względu na obecność w powietrzu dwutlenku węgla, który w reakcji z wodą daje kwas węglowy).  Powstają  one w wyniku reakcji obecnej w atmosferze wody z gazami zanieczyszczającym... Więcej »

 • Dziura ozonowa - przyczyny, skutki, zapobieganie

  W atmosferze otaczającej kulę ziemską na wysokości od 20-35 km (maksimum koncentracji na wysokości 23km) występuje warstwa ozonowa (ozonosfera). Jest to powłoka ochronna, w której znajduje się największe zagęszczenie ozonu – odmiany tlenu o trójatomowych cząsteczkach (O3). Choć... Więcej »

 • Wpływ człowieka na środowisko

  Ludzie korzystając z dobrodziejstw środowiska naturalnego stopniowo przyczyniają się do jego zubożenia i niszczenia. Podejmowane przez nich działania mają olbrzymi wpływ na pogorszenie się stanu czystości powietrza, wód, gleb oraz zmniejszenie różnorodności biologicznej organizmów żywych. W... Więcej »

 • Formy ochrony przyrody w Polsce

  Park narodowy jest to najwyższa forma ochrony przyrody, która obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,  naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Parki narodowe tworzone są w celu zachowania lub... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24