Kwaśne deszcze – powstawanie, skutki

Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne o kwaśnym odczynie pH, niższym niż 5,6 (normalnie deszcz jest lekko kwaśny ze względu na obecność w powietrzu dwutlenku węgla, który w reakcji z wodą daje kwas węglowy).  Powstają  one w wyniku reakcji obecnej w atmosferze wody z gazami zanieczyszczającym powietrze, głównie tlenkami siarki (SO2, SO3) i tlenkami azotu. W skład kwaśnych deszczy wchodzi też siarkowodór (HS) i chlorowodór (HCl). Zanieczyszczenia atmosfery są przede wszystkim efektem działań człowieka, jednak część z nich ma pochodzenie naturalne.

Główne źródła emisji trujących gazów:

• spalanie paliw w silnikach samochodów, fabrykach i elektrowniach (przemysł) oraz domach mieszkalnych;
• przedostawanie się do atmosfery tlenków azotu z pól nawożonych przez rolników;
• wybuchy wulkanów, pożary lasów, rozkład szczątków organicznych;

Skutki kwaśnych deszczy:

1. rośliny:

• uszkodzenie warstwy ochronnej liści drzew – powstawanie plam na liściach i ich opadanie (najbardziej wrażliwe są drzewa iglaste);
• rozpad chlorofilu powoduje spadek intensywności fotosyntezy i niedostateczną produkcję pokarmu dla rośliny;

 Uszkodzenia drzewostanu wywołane kwaśnymi deszczami w Czechach

Uszkodzenia drzewostanu wywołane kwaśnymi deszczami w Czechach

2. zwierzęta:
• glin, który pod wpływem kwaśnych deszczy trafia z gleby do wody, ma trujący wpływ na ryby – osiadając w skrzelach blokuje wymianę gazową, co prowadzi do śmierci przez uduszenie;
• zakwaszenie wód prowadzi do rozpuszczenia zewnętrznych szkieletów bezkręgowców wodnych;

3. gleba:

• zakwaszenie gleby wpływa na uruchomienie w niej matali ciężkich – pierwiastki te mają negatywny wpływ na człowieka (przyczyniają się do powstania nowotworów, choroby Alzheimera, chorób układu moczowego) i wszystkie inne organizmy żywe;

4. budowle, konstrukcje metalowe, odzież:

• niszczenie zabytkowych budowali wykonanych ze skał wapiennych i piaskowca;
• niszczenie konstrukcji metalowych – korozja lini kolejowych, rdzewienie samochodów, witraży itp.;
• niszczenie ubrań wykonanych z tkanin syntetycznych;

Aby zapobiec kwaśnym deszczom należy starać się zlikwidować, a przynajmniej ograniczyć przyczyny ich występowania.

Co należy zrobić:

• oszczędzać energię;
• korzystać z odnawialnych źródeł energii;
• wykorzystywać różne technologie ograniczające emisję trujących gazów (stosować filtry, katalizatory itp.);
• wprowadzić stosowne przepisy (uchwały, porozumienia międzynarodowe);

 


Polecamy również:

 • Wpływ człowieka na środowisko

  Ludzie korzystając z dobrodziejstw środowiska naturalnego stopniowo przyczyniają się do jego zubożenia i niszczenia. Podejmowane przez nich działania mają olbrzymi wpływ na pogorszenie się stanu czystości powietrza, wód, gleb oraz zmniejszenie różnorodności biologicznej organizmów żywych. W... Więcej »

 • Ochrona powietrza, wód i gleb

  Powietrze:• wykorzystywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (energia wiatru, wody, słońca, geotermalna) – zastępowanie elektrowni opalanych węglem nowoczesnymi elektrowniami wiatrowymi, wodnymi, słonecznymi i geotermalnymi;• wykorzystywanie paliw uwalniających mniejsze ilości... Więcej »

 • Efekt cieplarniany - przyczyny, skutki, zapobieganie

  Promieniowanie słoneczne (o stosunkowo niedużej długości fali) w pewniej mierze odbija się od atmosfery.  Pozostała  jego część przenika przez atmosferę i dociera do powierzchni Ziemi, gdzie zostaje pochłonięta. Ziemia natomiast wysyła energię w postaci promieniowania... Więcej »

 • Dziura ozonowa - przyczyny, skutki, zapobieganie

  W atmosferze otaczającej kulę ziemską na wysokości od 20-35 km (maksimum koncentracji na wysokości 23km) występuje warstwa ozonowa (ozonosfera). Jest to powłoka ochronna, w której znajduje się największe zagęszczenie ozonu – odmiany tlenu o trójatomowych cząsteczkach (O3). Choć... Więcej »

 • Formy ochrony przyrody w Polsce

  Park narodowy jest to najwyższa forma ochrony przyrody, która obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,  naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Parki narodowe tworzone są w celu zachowania lub... Więcej »

Komentarze (12)
Wynik działania 4 + 1 =
Julka
2020-06-03 12:04:18
To jest bardzo proste
SCP 173
2019-10-07 16:17:24
SCP 372 PLS HUBERT
Hubert Moszka
2019-10-07 15:59:12
Dodać SCP 500 czy 372?
Mrówkojad
2019-04-18 11:53:52
Bardzo przydatny artykuł.
XD
2018-02-18 14:59:59
słabe ;)
dusia
2017-11-03 12:32:49
fajne
misiag_16
2017-03-12 18:40:52
bo na następnej stronie są skutki i przeciwdziałanie :)
Kundzia ;3
2016-11-08 16:08:28
Słabe :>
Treodaio
2015-06-10 15:56:53
Spoko dzięki
Kundzia ;3
2014-12-08 16:52:36
He nie widziałam :) dzięki :*
Kundziorz ;3
2014-12-08 16:51:50
tu są tylko skutki (Kundzia ;3 )
Kundzia ;3
2014-12-08 16:50:47
a przyczyny >
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53