Efekt cieplarniany - przyczyny, skutki, zapobieganie

Promieniowanie słoneczne (o stosunkowo niedużej długości fali) w pewniej mierze odbija się od atmosfery.  Pozostała  jego część przenika przez atmosferę i dociera do powierzchni Ziemi, gdzie zostaje pochłonięta. Ziemia natomiast wysyła energię w postaci promieniowania cieplnego (promieniowanie podczerwone o dłuższej długości fali niż promieniowanie świetlne), które jest pochłaniane przez atmosferę, a dokładniej przez obecne w niej gazy zwane gazami cieplarnianymi. Część tego promieniowanie jest wyemitowywana w przestrzeń kosmiczną, pozostała zaś ulega odbiciu i wraca w kierunku Ziemi. Ciepło to ogrzewa atmosferę, powierzchnię lądów i oceanów, dzięki czemu warunkuje istnienie odpowiednich warunków temperaturowych do rozwoju życia.

Bilans energetyczny Ziemi
Uproszczony bilans energetyczny Ziemi (na podstawie pracy Kiehl i Trenberth (1997)/
Pflatau, Adam Rędzikowski (01.2008)//commons.wikimedia.org

Przyczyny efektu cieplarnianego:

Naturalny efekt cieplarniany jest potęgowany przez gazy cieplarnianie emitowane do atmosfery głównie przez człowieka. Za podwyższenie temperatury naszej planety odpowiedzialny jest przede wszystkim dwutlenek węgiel. Inne gazy szklarniowe to: freony, halony, metan i tlenek azotu IV.

Źródła gazów cieplarniany w atmosferze:

• spalanie paliw kopalnych w fabrykach, elektrowniach i gospodarstwach domowych; (CO2);
• wycinanie lasów (mniejsze pochłanianie dwutlenku węgla przez rośliny);
• spaliny samochodowe, nadmierne nawożenie pól nawozami sztucznymi (NO2)
• urządzenia chłodzące i klimatyzacyjne, środki chemiczne w aerosolu, gaśnice (freony, halony);
• przetwarzanie ropy naftowej, beztlenowy rozkład materii organicznej (w osadach jeziornych, podmokłych glebach, wysypiskach śmieci), fermentacja w przewodach pokarmowych przeżuwaczy (metan);

Skutki efektu cieplarnianego:

Przewidywanym skutkiem efektu cieplarnianego będzie globalne ocieplenie, a jego następstwem może być:

• topnienie lodowców, a co za tym idzie podniesienie poziomu wód (oceanów i mórz) i zalanie obszarów niżej położonych;
• intensywniejsze parowanie, czego efektem mogą być gwałtowne ulewy;
• wysuszenie żyznych gleb, czego skutkiem będą straty w plonach;
• zmiana zasięgu występowania roślin, wymiernie gatunków;
• fale upałów, huragany;

Zapobieganie

Aby zapobiec nasilaniu się efektu cieplarnianego należy zmniejszyć emisją gazów cieplarnianych, w szczególności CO2. Obecnie jednak nie istnieją w pełni  przekonujące dowody na to, że gazy cieplarniane doprowadzą w przyszłości do globalnego ocieplenia naszej planety. Fakt ten jest wykorzystywany przez rządy niektórych państw (w szczególności przez USA), których gospodarka opiera się na przemyśle paliwowo-energetycznym. Spór pomiędzy ekonomistami i ekologami wciąż postaje nie rozwiązany.

 

 

 

Polecamy również:

 • Wpływ człowieka na środowisko

  Ludzie korzystając z dobrodziejstw środowiska naturalnego stopniowo przyczyniają się do jego zubożenia i niszczenia. Podejmowane przez nich działania mają olbrzymi wpływ na pogorszenie się stanu czystości powietrza, wód, gleb oraz zmniejszenie różnorodności biologicznej organizmów żywych. W... Więcej »

 • Ochrona powietrza, wód i gleb

  Powietrze:• wykorzystywanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł (energia wiatru, wody, słońca, geotermalna) – zastępowanie elektrowni opalanych węglem nowoczesnymi elektrowniami wiatrowymi, wodnymi, słonecznymi i geotermalnymi;• wykorzystywanie paliw uwalniających mniejsze ilości... Więcej »

 • Kwaśne deszcze – powstawanie, skutki

  Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne o kwaśnym odczynie pH, niższym niż 5,6 (normalnie deszcz jest lekko kwaśny ze względu na obecność w powietrzu dwutlenku węgla, który w reakcji z wodą daje kwas węglowy).  Powstają  one w wyniku reakcji obecnej w atmosferze wody z gazami zanieczyszczającym... Więcej »

 • Dziura ozonowa - przyczyny, skutki, zapobieganie

  W atmosferze otaczającej kulę ziemską na wysokości od 20-35 km (maksimum koncentracji na wysokości 23km) występuje warstwa ozonowa (ozonosfera). Jest to powłoka ochronna, w której znajduje się największe zagęszczenie ozonu – odmiany tlenu o trójatomowych cząsteczkach (O3). Choć... Więcej »

 • Formy ochrony przyrody w Polsce

  Park narodowy jest to najwyższa forma ochrony przyrody, która obejmuje obszar o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,  naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Parki narodowe tworzone są w celu zachowania lub... Więcej »

Komentarze (5)
Wynik działania 5 + 5 =
logik.80
2022-02-05 08:18:07
Co możemy zrobić wobec zmian klimatycznych? Możemy zaczynając od rzeczy które można zrobić teraz i każde działanie czy to będzie drobne czy duże w sumie da efekt .Dla przykładu można na całym świecie zlikiwidować na ulicach progi zwalniające i ograniczenia prędkości mowa o tych prędkościach bardzo niskich 20 ,30 / h . Co po takim działaniu zyskamy np. mniejszą emisję spalin do atmosfery i mniejsze zużycie paliwa i jeżeli jest to jakiś ułamek procenta poprawy dla ratowania ziemi to warto .Owszem odezwią się przeciwnicy ds. bezpieczeństwa wewnętrznego ludzi argumentując danymi statystycznymi i potrzebę stawiania progów zwalniających co 50 metrów bo inaczej więcej ludzi zginie od samochodów - ale nie wiedzą ,że więcej ludzi zginie od smogu i zmian klimatu . Mnie dawno temu na kursie kierowcy gdzie j.w nie bylo widocznej zmiany klimatu instruktor pouczał ,że jadąc często na niższych przełożeniach biegów i często zwalniając i ruszając samochód spala więcej paliwa i emituje więcej spalin .Dlatego likwidacja milionów progów zwalniających na świecie przyczyni się do przychamowania w pewnym stopniu zmian klimatu , ponieważ ludzie z motoryzacji nie prędko zrezyzgnują i z wydobywania ropy . Opcje
szulcikowy
2019-11-27 14:16:47
Wikipedia kłamie bo w nią każdy może coś wpisać a tu z I ręki. Ogarnij się ,,skryba"
skryba
2018-12-20 14:51:29
Warto dodać, że w historii naszej planety ( mówię o okresach geologicznych) mieliśmy okresy ciepłe i zlodowacenia ( 4 główne na terenie Polski). Zmiany klimatu możemy obserwować na przestrzeni setek lat a my obserwujemy pogodę ( z 40 lat i mówimy o ociepleniu).
skryba
2018-12-20 14:43:58
Zakłamany tekst nawet wikipedia podaje że gazem cieplarnianym powodującym ponad 70% efektu cieplarnianego jest PARA WODNA! Ile tego co2 w atmosferze wytwarza człowiek w % a ile natura (wulkany naturalne procesy)? Od kogo kupujemy limity co2? Chińczycy i Amerykanie nie kupują a są największymi producentami co2. Dajemy się okradać bo te opłaty spadają na nas.Pozdrawiam.
anonim
2018-04-23 16:11:04
Super :) Bardzo pomocne na konkurs z biologii :D
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53