Aparaty szparkowe - budowa, rodzaje, funkcje

Funkcja aparatów szparkowych

Aparaty szparkowe są ważnymi strukturami występującymi w roślinie. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie wymiany gazowej między tkankami wewnętrznymi rośliny a atmosferą. Przez nie zostaje dostarczony roślinie dwutlenek węgla, niezbędny do przeprowadzenia procesu fotosyntezy. Występują u większości roślin nasiennych a także u wątrobowców, traw oraz roślin iglastych. Najwięcej aparatów szparkowych zgromadzonych jest na dolnej stronie liścia. Wyjątek stanowią rośliny pływające, ich aparaty szparkowe zlokalizowane są na górnej stronie.

Budowa aparatów szparkowych

Aparaty szparkowe mają postać złączonych ze sobą dwóch komórek, z otworem - szparką, która występuję między nimi i jest połączona z komorą podpszparkową w miękiszu gąbczastym. Szparka może być otwarta lub zamknięta, w zależności od tego czy wymiana gazowa jest przeprowadzana czy nie. Komórki aparatów szparkowych posiadają chloroplasty oraz pokryte są grubą warstwą kutykuli. W zależności od gatunku rośliny można wyróżnić różne kształty aparatów szparkowych. Przykładowo u traw mają postać hantli.

Aparat szparkowy
Aparat szparkowy

Rodzaje aparatów szparkowych

Anomocytyczny – komórki szparkowe otoczone są różną liczbą komórek przyszparkowych

Anizocytyczny – trzy komórki przyszparkowe otaczają komórki szparkowe

Tetracytyczny – komórki szparkowe są otoczone czterema komórkami przyszparkowymi

Mechanizm działania i czynniki wpływające na otwieranie

Otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych związane jest ze zmianami turgoru w komórkach. Obniżenie turgoru powoduje zamknięcie a zwiększenie turgoru – otwarcie. Ruchy spowodowane są zmianami ciśnienia osmotycznego. W zależności od stężenia dwutlenku węgla wewnątrz liścia, komórki szparkowe pobierają kationy potasu ( K+) i równocześnie wydzielają protony.

Polecamy również:

Komentarze (2)
Wynik działania 4 + 4 =
Andrzej Duda
2020-05-05 10:57:51
A wiesz co chroni przed wnikaniem drobnoustrojów
RoAndrzej
2020-04-27 13:10:48
Ok
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43
ok
• 2024-05-20 16:01:25