Hormony roślinne

Na wzrost i rozwój roślin wpływ mają czynniki pochodzenia endogennego i egzogennego. Pierwsze z nich tkwią w roślinie, czyli są uwarunkowane genetycznie a drugie to czynniki zewnętrzne np. światło, temperatura.
Spośród czynników wewnętrznych główną rolę odgrywają regulatory wzrostu i rozwoju tzw. fitohormony, które choć syntezowane są przez rośliny w niewielkich ilościach charakteryzują się silnym działaniem.

Fitohormony możemy podzielić na dwie grupy:
1. stymulatory:
• auksyny
• gibereliny
• cytokininy
2. inhibitory:
• kwas abscysynowy
• etylen (który łączy w sobie cechy aktywatora i inhibitora)

Auksyny to pochodne kwasu indolilooctowego, które produkowane są w wierzchołkach pędu, zawiązkach owocu i młodych liściach.
Działanie auksyn:
• przede wszystkim stymulują wzrost wydłużeniowy komórek i ich podziały;
• pobudzają rozwój korzeni bocznych (stosowane do ukorzeniania roślin w ogrodnictwie);
• pobudzają powstawanie tkanki przyrannej (kallusa);
• pobudzają dojrzewanie owoców oraz rozwój owoców partenokarpicznych (bezpestkowych, powstałych bez zapylenia i zapłodnienia);
• hamują rozwój pączków bocznych (występowanie dominacji wierzchołkowej);
• hamują opadanie liści;

Gibereliny to związki o złożonej budowie chemicznej, oparte na szkielecie gibanu. Występują powszechnie u roślin wyższych, glonów, grzybów i bakterii. Największe ich stężenie sierdzono w organach rozwijających się (nasionach, owocach) i szybko rosnących (wierzchołkowe odcinki pędu i korzenia).
Działanie giberelin:
• stymulują podziały komórek;
• pobudzają wzrosty łodyg (wydłużanie się międzywęźli) i ogonków liściowych;
• pobudzają rozwój pąków bocznych (np. oczek w bulwach ziemniaków) – działanie antagonistyczne do auksyn;
• pobudzają kwitnienie i rozwój owoców (w tym także partenokarpicznych);
• przerywają stan głębokiego spoczynku nasion;

Cytokininy to pochodne 6-aminopuryny (np. kinetyna, zeatyna), głównym miejscem ich syntezy jest korzeń.
Działanie cytokinin:
• przyspieszają cytokinezę a więc i podziały komórki;
• pobudzają wzrost objętościowy komórek;
• wspólnie z auksynami (przy ich odpowiednim stosunku liczbowym) odgrywają zasadniczą rolę w procesach morfogenetycznych;
• opóźniają procesy starzenia się roślin;
• stymulują różnicowanie się chloroplastów;
• pobudzają kiełkowanie nasion;

Kwas abscysynowy (ABA) wytwarzany jest głównie w liściach, a jego wysokie stężenie sierdzono w organach starzejących się, a także będących w okresie spoczynku.
Działanie kwasu abscysynowego:
• hamuje wzrost wydłużeniowy i opadanie liści, kwiatów i owoców (antagonista auksyn);
• hamuje rozwój pąków bocznych (antagonista giberelin);
• przyspiesza starzenie się organów (antagonista cytokinin);
• indukuje stan spoczynku w nasionach (antagonista cytokinin);
• hamuje fotosyntezę i syntezę chlorofilu;

Etylen to gazowy hormon, którego produkcję i działanie stymulują auksyny.
Działanie etylenu:
• stymuluje opadanie liści, kwiatów, owoców i innych organów;
• przyspiesza dojrzewanie owoców;
• przyspiesza starzenie się organów;
• hamuje wzrost siewek;

Polecamy również:

 • Ruchy roślin

  Ruch jest objawem życia, charakterystycznym zarówno dla organizmów zwierzęcych jak i roślinnych. Zdolność wykonywania ruchów jest wyraźniejsza u zwierząt, u których dominuje ruch lokomocyjny, pozwalający na aktywną zmianę miejsca. Więcej »

 • Mszaki

  Mszaki są sztuczną jednostką systematyczną, do której zaliczmy kilka niezależnych linii rozwojowych. Najważniejsze z nich to mchy i wątrobowce. Zajmują zarówno wilgotne (lasy, łąki, torfowiska) jak i suche środowiska (półpustynie). Więcej »

 • Paprotniki

  Paprotniki podobnie jak mszaki są sztuczną jednostką systematyczną, do której zaliczamy rośliny należące do trzech niezależnych linii rozwojowych. Do najważniejszych z nich należą paprociowe, widłakowe i skrzypowe. Więcej »

 • Rośliny nasienne

  Rośliny nasienne to rośliny, które najlepiej przystosowały się do warunków życia panujących na lądzie. Do nasiennych zaliczamy nagonasienne (nagozalążkowe) i okrytonasienne (okrytozalążkowe). Kryterium podziału w tym wypadku jest obecność (lub brak) ochrony zarówno... Więcej »

 • Epifity - klasyfikacja, rodzaje, znaczenie dla środowiska

  Epifity są roślinami zwykle samożywnymi. Żyją one porastając inne gatunki roślin, na przykład drzewa, które stanowią dla epifitów podporę. Według dawnej klasyfikacji rośliny te były zaliczane do fanerofitów, obecnie są traktowane jako oddzielna forma życia. Do epifitów należy ponad 25... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 4 =
Aversive
2021-11-20 11:34:47
bardzo dobry sporo informacji tylko troszeczke za mało konkreynych
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43