Rokosz

Wyjaśnij krótko pojęcie rokoszu. Wskaż najbardziej znane przykłady tego zjawiska w nowożytnej historii Polski.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
07.11.2020 14:33

Rokosz to zbrojny bunt szlachty przeciwko królowi. Celem rokoszu najczęściej było dążenie do obrony praw, które monarcha naruszył bądź zamierzał naruszyć. Najsłynniejsze rokosze w dziejach I Rzeczypospolitej to rokosz lwowski (tzw. wojna kokosza) z 1537 roku, wymierzony przeciwko Zygmuntowi Staremu, rokosz Zebrzydowskiego (1606-1607) w czasach rządów Zygmunta III Wazy, a także rokosz Lubomirskiego, który rozpoczął się w 1665 roku w celu wyrażenia sprzeciwu wobec polityki króla Jana Kazimierza.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
Princess
2023-02-15 21:12:57
Rokosz do bunt przeciw królowi
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza