Rokosz Zebrzydowskiego - przyczyny, przebieg, skutki

Po sukcesach militarnych oraz politycznych – zwycięska bitwa pod Kircholmem oraz objęcie władzy przez Dymitra I Samozwańca w Moskwie, został zwołany nowy sejm, przed którym postawiono program istotnych reform. Postulowano wówczas zasadę ograniczenia jednomyślności na sejmach oraz zwiększenie liczby stałego wojska. Jednocześnie istniały wówczas przypuszczenia, iż król polski – Zygmunt III Waza, zamierza koronować swojego syna Władysława.

Założeniom oraz dążeniom dworu królewskiego przeciwstawił się wojewoda krakowski – Mikołaj Zebrzydowski. Opozycja skupiona wobec niego przeciwstawiała się planom zwoływania sejmu bez powszechnej zgody. Szlachta krakowska wezwała jednocześnie resztę przedstawicieli swojego stanu na zjazd do Warszawy.

Pomimo, iż Rzeczpospolita stanęła wobec groźby rokoszu – król nie zamierzał ustępować. Uznano to wówczas za próbę ograniczenia wolności szlacheckiej. Zjazd w Warszawie nie przyniósł jednak przewidywanych efektów. Dopiero podczas drugiego zwołanego zjazdu pod Sandomierzem, zawiązano antykrólewską konfederacje – rokosz. Na jego czele – oprócz wcześniej wspomnianego Zebrzydowskiego, stanął również Janusz Radziwiłł.

W spisanych artykułach sandomierskich – program rokoszan w pierwszej kolejności postulowano dalsze ograniczenia władzy królewskiej, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozostałych władz centralnych. Zaliczało się do tej kwestii m. in. kontrolowanie dochodów monarchy za pomocą urzędu podskarbiego, zwiększenie uprawnień senatorów rezydentów. Poza tym wysuwano również żądanie całkowitego wypędzenia jezuitów z kraju.

Ostatecznie jednak rokoszanie zrezygnowali ze zbrojnego oporu – zawarto ugodę z monarchą w Janowcu. Konfederacja nie została rozwiązana, a część jej przywódców rozpoczęła negocjacje z Gabriele Batorym – ówczesnym księciem Siedmiogrodzkim. W zamian za jego poparcie militarne miał on otrzymać koronę polską.

Podczas kolejnego zjazdu pod Jędrzejowem, szlachta wystąpiła z postulatem detronizacji Zygmunta III Wazy.
W tej sytuacji wojna domowa wydawała się nieunikniona. 6 lipca pod Guzowem rokoszanie ponieśli klęskę. Nikt jednak nie spieszył się z wykorzystaniem przewagi, aby nie wzmocnić zbytnio pozycji króla w kraju.

Ostatecznie sytuacja międzynarodowa – w szczególności w Rosji, zadecydowała o zakończeniu rokoszu w roku 1609. Wówczas to rokoszanie porzucili wszelkie plany detronizacji króla, a monarcha z drugiej strony musiał zrezygnować ze swoich dążeń do wzmocnienia władzy królewskiej w Rzeczpospolitej.

Polecamy również:

 • Zygmunt III Waza - panowanie (polityka wewnętrzna, zewnętrzna)

  Zygmunt III Waza – syn króla szwedzkiego Jana III oraz Katarzyny Jagiellonki, panował w Polsce w latach 1587 – 1632. Od roku 1592 był również królem Szwecji, aż do detronizacji w roku 1599. Natomiast drogę do tronu Rzeczpospolitej w dużej mierze utorował mu Jan Zamoyski, pierwsza... Więcej »

 • Bitwa pod Kircholmem - przyczyny, przebieg, skutki

  W czasie wojen polsko – rosyjskich, jeszcze jedno znaczące państwo włączyło Siudo sporu o Inflanty oraz do walki o dominium Maris Baltici – Szwecja. Poza kwestią supremacji w obszarze basenu Morza Bałtyckiego, rywalizacja między stroną szwedzką a Rzeczpospolitą dotyczyła również tronu... Więcej »

 • Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - przyczyny, przebieg, skutki

  Do najważniejszych przyczyn wybuchu konfliktów polsko – rosyjskich należy zaliczyć próby wykorzystania tronu carskiego przez Zygmunta III Wazę do odzyskania korony szwedzkiej. Natomiast magnateria w tym okresie pragnęła nowych latyfundiów. Ponadto Kościół dążył do podporządkowania... Więcej »

 • Unia brzeska - historia (przyczyny, postanowienia, skutki)

  Kościół prawosławny stanowił drugi co do wielkości Kościół chrześcijański na obszarze Rzeczypospolitej. Na jego pozycji negatywnie odbił się przede wszystkim upadek Cesarstwa Bizantyjskiego. Ponadto prawosławiu zagrażały również postępy reformacji. Dodatkowo w sytuacji, kiedy szlachta ruska... Więcej »

 • Pierwsze konflikty polsko-tureckie w XVII w. - przyczyny

  Już w XV w. współdziałanie polskich oraz węgierskich Jagiellonów dotyczyło wspólnej polityki wobec Turcji. W stosunku to tego ostatniego państwa starano się zawierać wspólne rozejmy. Po stronie węgierskiej jednak silniej występowały tendencje do walki z państwem osmańskim. Z drugiej... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
Anonimowe_Konto
2024-01-23 15:07:25
Bardzo pomocny tekst zwłaszcza w pracach domowych czy nauki do sprawdzianów :)
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43