Zygmunt III Waza - biografia, osiągnięcia, najważniejsze wydarzenia

Zygmunt III Waza – Pochodzenie

Zygmunt III był pierwszym królem z dynastii Wazów zasiadających na tronie polskim. Urodził się 20 czerwca w roku 1566 w Gripsholm we Szwecji – w więzieniu. Oboje jego rodzice – wielki książę Finlandii, a później również król Szwecji Jan III Waza oraz córka Zygmunta Starego i Bony Sforzy – Katarzyna Jagiellonka, zostali do niego wtrąceni przez Eryka XIV Wazę. Ten ostatni był królem Szwecji w latach 1560 – 1568, który miał ulec chorobie psychicznej – obłąkaniu.

Po zwolnieniu z wiezienia (w którym spędzili kilkanaście miesięcy), w kolejnych latach Zygmunt był wychowywany przez jezuitów w wierze katolickiej. Jan III Waza planował dla syna objęcie w przyszłości dwóch tronów – polskiego oraz szwedzkiego. Młody Zygmunt odebrał bardzo dobre wykształcenie – władał poza szwedzkim – włoskim, niemieckim, polskim oraz opanował również łacinę.

Po śmierci Stefana Batorego – w toku trzeciej już wolnej elekcji w Polsce, kandydatura Zygmunta III Wazy była jedną z najważniejszych. Jednak w roku 1587 dokonano podwójnej elekcji i oprócz Zygmunta wybrano również Maksymiliana Habsburga. Dzięki poparciu ze strony przede wszystkim Jana Zamoyskiego, który rozbił siły Habsburga pod Byczyną – Zygmunt III Waza został ostatecznie nowym królem Polski.

Zygmunt III Waza – Lata panowania

Zygmunt III Waza panował jako król Polski w latach 1587 – 1632. Jednak jego długie 45 letnie panowanie nie należało zdecydowanie do najspokojniejszych. Cześć magnaterii i szlachty zarzucała monarsze nadużywania uprawnień oraz łamania fundamentalnych zasad. Ostatecznie doprowadziło to do wybuchu konfliktu – rokoszu Zebrzydowskiego. Spór miał swój finał w bitwie pod Guzowem w roku 1607 – zwycięskiej dla króla.

Zygmunt III Waza był poza tym zwolennikiem kontrreformacji. W toku swojego panowania odmówił podpisania ustawy o obronie różnowierców. Dodatkowo systematycznie odsuwał ich od funkcji państwowych. W roku 1596 doprowadził do podpisania unii brzeskiej. W tym samym roku przeniósł królewski ośrodek władzy do Warszawy z Krakowa.

Po śmierci ojca – za zgodą sejmu polskiego, Zygmunt III Waza wyjechał do rodzinnego kraju – w roku 1593 koronował się na króla. Jednak na skutek buntów został ostatecznie zdetronizowany w roku 1599. W rok później wybuchła wojna polsko – szwedzka. Chęć odzyskania utraconej korony stała się motorem napędowym w wszystkich konfliktach za czasów jego rządów.

Zygmunt III Waza był dwukrotnie żonaty. W obu przypadkach z kobietami z dynastii Habsburgów. Jego pierwszą żoną została Anna Habsbużanka – córka arcyksięcia Karola, brata cesarza Maksymiliana II. Z tego związku urodził się następca tronu, król Polski w latach 1632 – 1648 Władysław IV Waza. Natomiast drugą żoną została Konstancja Habsbużanka – córka arcyksięcia Karola Styryjskiego. Z tego związku urodził się syn – Jan Kazimierz, który podobnie do brata został królem polskim (panował w latach 1648 – 1668).

Polecamy również:

 • Zygmunt III Waza - panowanie (polityka wewnętrzna, zewnętrzna)

  Zygmunt III Waza – syn króla szwedzkiego Jana III oraz Katarzyny Jagiellonki, panował w Polsce w latach 1587 – 1632. Od roku 1592 był również królem Szwecji, aż do detronizacji w roku 1599. Natomiast drogę do tronu Rzeczpospolitej w dużej mierze utorował mu Jan Zamoyski, pierwsza... Więcej »

 • Bitwa pod Kircholmem - przyczyny, przebieg, skutki

  W czasie wojen polsko – rosyjskich, jeszcze jedno znaczące państwo włączyło Siudo sporu o Inflanty oraz do walki o dominium Maris Baltici – Szwecja. Poza kwestią supremacji w obszarze basenu Morza Bałtyckiego, rywalizacja między stroną szwedzką a Rzeczpospolitą dotyczyła również tronu... Więcej »

 • Rokosz Zebrzydowskiego - przyczyny, przebieg, skutki

  Po sukcesach militarnych oraz politycznych – zwycięska bitwa pod Kircholmem oraz objęcie władzy przez Dymitra I Samozwańca w Moskwie, został zwołany nowy sejm, przed którym postawiono program istotnych reform. Postulowano wówczas zasadę ograniczenia jednomyślności na sejmach oraz zwiększenie... Więcej »

 • Wojny polsko-rosyjskie w XVII w. - przyczyny, przebieg, skutki

  Do najważniejszych przyczyn wybuchu konfliktów polsko – rosyjskich należy zaliczyć próby wykorzystania tronu carskiego przez Zygmunta III Wazę do odzyskania korony szwedzkiej. Natomiast magnateria w tym okresie pragnęła nowych latyfundiów. Ponadto Kościół dążył do podporządkowania... Więcej »

 • Unia brzeska - historia (przyczyny, postanowienia, skutki)

  Kościół prawosławny stanowił drugi co do wielkości Kościół chrześcijański na obszarze Rzeczypospolitej. Na jego pozycji negatywnie odbił się przede wszystkim upadek Cesarstwa Bizantyjskiego. Ponadto prawosławiu zagrażały również postępy reformacji. Dodatkowo w sytuacji, kiedy szlachta ruska... Więcej »

Komentarze (7)
Wynik działania 4 + 5 =
Twoja babcia
2022-02-10 15:08:38
gdzie tu osiągnięcia?
Bob
2022-01-11 14:09:02
Gdzie tu są osiągnięcia?
Twój stary
2021-02-10 07:56:09
gdzie tu są osiągnięcia ?
Twoja Stara
2021-01-27 08:17:44
gdzie tu są osiągnięcia?
Haniulek*
2020-12-07 15:07:06
gdzie tu są osiągnięcia?
come on
2020-05-07 14:16:26
gdzie tu są osiągnięcia?
kamix
2019-11-29 18:47:01
Dzk
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42