Jan III Sobieski - biografia, dokonania, najważniejsze wydarzenia

Jan III Sobieski – Pochodzenie

Urodzony 17 sierpnia w roku 1629 w Olesku Jan pochodził z dynastii Sobieskich. Nie pochodził z królewskiego rodu – dynastia ta dopiero pod koniec XVI w. doszła do większego znaczenia w Rzeczpospolitej. Jego ojcem był Jakub Sobieski, który pod koniec życia piastował urząd kasztelana krakowskiego. Natomiast matką Jana była Zofia Teofilia Daniłowiczówna.

Jan III Sobieski otrzymał staranne wykształcenie. Zaraz po zakończeniu studiów w Krakowie wraz z bratem Markiem podróżowali m. in. do Niemiec, Anglii, Francji oraz Niderlandów. Tam też poświęcali swój czas na naukę, nawiązywali liczne kontakty oraz mieli okazję zapoznania się z zachodnią sztuką wojenną.

Bracia wrócili do Polski w roku 1648 – w trakcie powstania kozackiego. Jan oraz Marek Sobiescy brali w nim czynny udział. Jan odniósł ciężką ranę pod Beresteczkiem, natomiast jego brat zginął w toku bitwy pod Batohem w roku 1652. Na kolejne lata przypadał natomiast początek potopu szwedzkiego.

Podobnie do sporej części szlachty, Jan zamiast po stronie króla polskiego opowiedział się za monarchą szwedzkim – Karolem X Gustawem. Był to zdecydowanie jeden z najmniej chwalebnych momentów w życiorysie przyszłego króla polskiego. W roku 1656 Jan Sobieski porzucił jednak ich obóz, a monarcha polski Jan Kazimierz wybaczył mu zdradę i kolaborowanie z wrogiem.

Po abdykacji Jana Kazimierza, Sobieski był zdecydowanym przeciwnikiem wyboru na nowego władcę Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Opowiadał się wówczas za przedstawicielami obozu francuskiego. Następnie przypadł okres najazdu tureckiego na Polskę.

Wówczas też Sobieski odniósł jeden ze swoich największych sukcesów w bitwie pod Chocimiem w roku 1673. W kolejnym roku po tych wydarzeniach – 21 maja podczas kolejnej wolnej elekcji Jan III Sobieski został wybrany nowym królem polskim.

Jan III Sobieski – Lata panowania

Do najważniejszych wydarzeń z okresu panowania Jana III Sobieskiego należy odsiecz wiedeńska. Miała ona miejsce 12 września w roku 1683 i zakończyła się pogromem Turków. Poza tym odniósł również drugie znaczące zwycięstwo pod Parkanami – po czym pod koniec tego samego roku powrócił do Krakowa.

Dzięki sporemu doświadczeniu z lat poprzednich Jan III Sobieski zreformował armię Rzeczpospolitej – zmienił przede wszystkim jej organizacje oraz wyposażenie. Natomiast w kwestiach związanych z resztą reform w państwie – dążył do utworzenia silnego i sprawnego rządu królewskiego.

Ponadto Sobieski zasłynął również jako mecenas kultury. Poza opieką nad licznym artystami, jak również humanistami czy też matematykami sam król przejawiał zamiłowanie do lektury oraz sztuk pięknych. Dodatkowo ufundował kościół kapucynów, kościół Świętego Kazimierza oraz Kaplice Królewską w Gdańsku.

Jego pierwszą i zarazem jedyną żoną była francuska Maria Kazimiera d` Arquien. Z tego związku urodziło się królowi polskiemu ośmioro potomstwa – Jakby Ludwik, Teresa Teofilia, Adelajda Ludwika, Maria Teresa, Teresa Kunegunda, Aleksander Benedykt, Konstanty Władysław oraz Jan.

Polecamy również:

 • Jan III Sobieski - panowanie (polityka wewnętrzna, zagraniczna)

  Rzeczpospolita w roku 1672 była całkowicie nieprzygotowana na atak ze strony Turków, wskutek czego zdobyli oni z łatwością Kamieniec Podolski, a następnie wkroczyli na Ukrainę. W tej sytuacji ówczesny król Polski – Michał Korybut Wiśniowiecki, zawarł z Turcją pokój w Buczaczu. Nie... Więcej »

 • Marysieńka Sobieska - biografia

  Maria Kazimiera d`Arquien urodziła się 28 czerwca w roku 1641 w Neveres (Francja). Była córką Henryka Margrabiego de la Grange d`Arquien – kapitana gwardii szwajcarskiej na dworze księcia orleańskiego i ochmistrzyni na dworze Marii Gonzagi (późniejszej Ludwiki Marii, żony króla polskiego... Więcej »

 • Dalsze konflikty polsko-tureckie w XVII w.

  W II połowie XVII w. rządy w Turcji znalazły się w rękach wielkich wezyrów z rodu Koprulu. Ci ostatni dążyli do podniesienia międzynarodowego znaczenia Turcji oraz zapełnienia skarbu na drodze zaborczych wojen. W swoich działaniach chcieli poszerzenia terytorium Turcji o południowo – wschodnie ziemie... Więcej »

 • Oblężenie Wiednia przez Turków (1683) i odsiecz wiedeńska (Bitwa pod Wiedniem) - przyczyny, przebieg, skutki, znaczenie dla Europy

  W lipcu w roku 1683 liczące ponad 100 tysięcy siły pod dowództwem Kary Mustafy oblegały Wiedeń. Ówczesny król Polski Jan III Sobieski uważał wówczas, iż odwlekanie ataku na armię turecką może jedynie działać na korzyć nieprzyjaciela. Z tego też powodu na czele 25 tysięcznej armii przez... Więcej »

 • Pokój w Karłowicach - postanowienia, znaczenie

  Drugi etap wojny polsko – tureckiej z II połowy XVII w. miał miejsce w latach 1683 – 1699. Już w pierwszym roku zmagań miała miejsce odsiecz Wiednia i odniesione podczas niego wielkie zwycięstwo króla polskiego Jana III Sobieskiego nad siłami Kary Mustafy. Więcej »

Komentarze (8)
Wynik działania 3 + 3 =
Ksawery z Gdańska
2023-03-27 16:27:19
Bardzo dziękuje ')
kasia
2022-02-18 08:36:05
co innego napisanie a co innego potrzebowałam ale tak kto przydatne
WyczyśćMiKatane
2021-04-14 07:33:08
nice przydadne
Kuba
2021-03-31 08:23:40
Super
k
2020-12-17 16:02:53
fajny
Majuniasos
2020-03-24 16:23:41
Fajny
Kopytko001
2017-06-01 14:25:26
bardzo dobre
Ududkzkz
2016-09-24 19:09:07
Nice
Ostatnio komentowane
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24