Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Zwierzęta

Zwierzęta stanowią grupę cudzożywnych organizmów wielokomórkowych. Dawniej do tego Królestwa zaliczano także jednokomórkowe pierwotniaki, ale obecnie zostały one włączone do Protistów.

Zwierzęta podobnie jak rośliny i grzyby są organizmami eukariotycznymi. Ich komórki budową przypominają komórki roślinne. W odróżnieniu od nich nie posiadają chloroplastów ani celulozowej ściany komórkowej a materiałem zapasowym jest glikogen (a nie skrobia).

Ciało zbudowane jest z tkanek (wyjątkiem są gąbki), które tworzą wyspecjalizowane układy narządów. Większość przedstawicieli posiada zdolność aktywnego poruszania się.

Zwierzęta zwyczajowo dzielimy na kręgowce i przeciwstawne im grupę bezkręgowców. Kryterium klasyfikacji w tym wypadku jest obecność (kręgowce) lub brak kręgosłupa (bezkręgowce). Jest to podział sztuczny, gdyż do bezkręgowców trafiły wszystkie organizmy zwierzęce nie pasujące do kręgowców. Tworzą one często bardzo odrębne typy nie wykazujące wspólnego pochodzenia.

Porównanie bezkręgowców i kręgowców

Bezkręgowce

Kręgowce

brak szkieletu wewnętrznego (wyjątkiem są głowonogi, które mają chrzęstną puszkę mózgową); niektóre posiadają szkielet zewnętrzny w postaci muszli lub pancerza;

występuje szkielet wewnętrzny zbudowany z tkanki kostnej i chrzęstnej;

ciało pokrywa jednowarstwowy nabłonek (wyjątkiem są szczecioszczękie);

ciało pokrywa skóra (zbudowana z naskórka i skóry właściwej);

układ nerwowy ma postać połączonych zwojów komórek nerwowych biegnących po brzusznej stronie ciała;

układ nerwowy dzieli się na ośrodkowy (mózg i rdzeń kręgowy) i obwodowy (nerwy);

układ krwionośny otwarty (krew wylewa się do jam ciała, natlenowana miesza się z nienatlenowaną ), serce jeśli występuje znajduje się po grzbietowej stronie ciała (stawonogi);

układ krwionośny zamknięty (krew krąży w naczyniach krwionośnych, natlenowana nie miesza się z nienatlenowaną ), serce znajduje się po brzusznej stronie ciała (stawonogi);

układ wydalniczy i moczowy występują oddzielnie (wyjątek niemózgowce);

narządy wydalnicze połączone z moczowymi w układ moczowo-płciowy;

rozmnażają się w sposób płciowy i bezpłciowy; często występuje obupłciowość;

u niektórych przedstawicieli spotykamy przemianę pokoleń;

rozmnażają się wyłącznie w sposób płciowy; rzadko występuje obupłciowość;

brak przemianę pokoleń;

występują wszystkie rodzaje symetrii;

występuje dwuboczna symetria (może być zaburzona);

 

 

Zobacz również

 • Rozwój zarodkowy i rozmnażanie zwierząt

  Rozmnażanie zwierząt Zwierzęta mogą rozmnażać się w zarówno w sposób płciowy jak i bezpłciowy. W rozmnażaniu bezpłciowym nowy osobnik postaje z osobnika macierzystego, jest więc identyczny genetycznie z osobnikiem rodzicielskim. 

  Więcej
 • Sposób odżywiania się zwierząt

  Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi co oznacza, że w przeciwieństwie do organizmów samożywnych nie są w stanie samodzielnie wytworzyć pokarmu (nie przeprowadzają fotosyntezy). Korzystają więc z materii organicznej wyprodukowanej przez autotrofy, z której syntezują własne związki.

  Więcej
 • Bezkręgowce

  Bezkręgowce są sztuczną jednostką systematyczną łączącą często niespokrewnione ze sobą typy zwierząt. Grupa ta została wyróżniona w opozycji do kręgowców, które w przeciwieństwie do bezkręgowców posiadają kręgosłup.

  Więcej
 • Strunowce

  Strunowce stanowią bardzo zróżnicowany typ zwierząt zamieszkujących we wszystkich środowiskach (w wodach słodkich i słonych, na lądzie a niektóre nawet w powietrzu). Są to zwierzęta wtórouste, dwuboczne symetrycznie. W ich rozwoju występują trzy listki zarodkowe a jamą ciała jest celoma.

  Więcej
 • Choroby wirusowe zwierząt - nosówka, pryszczyca

  Niektóre choroby wirusowe dotyczą wyłącznie zwierząt. Jest to szczególnie groźne gdy choroba wirusowa dotyka zwierząt hodowlanych, wówczas dochodzi do dużych strat w gospodarstwach. Skutecznym sposobem walki z chorobami wirusowymi zwierząt jest poznanie ich przyczyny oraz objawów, dzięki temu choroba szybko zost...

  Więcej

Losowe zadania

 • Miareczkowanie wodorotlenku wapnia

  Miareczkowanie jest ilościową metodą analityczną polegającą na kontrolowanym dodawaniu roztworu mianowanego (titranta) do roztworu o nieznanym stężeniu badanej substancji. Titrant reaguje stechiometrycznie z badaną substancją i na tej podstawie wyznacza się ilość zawartej substancji w roztworze. Analizę miareczkową prowadzi się do o...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Zapoznaj się ze schematem doświadczenia i odpowiedz na pytania

  W laboratorium przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem.  Po zapoznaniu się z przebiegiem doświadczenia, odpowiedz na poniższe pytania: Podaj barwę roztworu w probówce I przed oraz po reakcji. Jaki kolor będzie miał papierek wskaźnikowy po zanurzeniu w roztworze w probówce II po zakończonej rea...

  0 Odpowiedz Więcej
 • Charakterystyka Forum Cezara

  Scharakteryzuj Forum Cezara, uwzględniając okoliczności powstania oraz znajdujące się na nim obiekty.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Suburbanizacja oraz jej konsekwencje

  Wyjaśnij czym jest zjawisko suburbanizacji i wskaż, jakie może powodować negatywne konsekwencje dla obszaru, w którym ten proces zachodzi.  

  0 Odpowiedz Więcej
 • Obliczanie albedo

  Oblicz albedo powierzchni terenu, jeżeli ilość padającego promieniowania słonecznego wynosi 50 cal/cm2 ∙min, a odbija się z tego 30 cal/cm2∙min. Wynik podaj w procentach.

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 3 =
Aleksander
2020-03-22 16:16:12
to jest troche mało dodajcie coś jeszcze
Ostatnio komentowane
kiepskie to. postarajcie sie bardziej. nie piszcie w numerach czyli np. 1.bleblelble tylk...
co cie to • 2020-03-31 18:48:14
Co toDYREKTORIATT
Sksiwj • 2020-03-31 16:51:05
HA HA!
NIEZNAJOMY • 2020-03-31 15:24:49
ok
ol8 • 2020-03-31 13:27:38
Nie
Nie • 2020-03-31 12:07:38