Zwierzęta

Zwierzęta stanowią grupę cudzożywnych organizmów wielokomórkowych. Dawniej do tego Królestwa zaliczano także jednokomórkowe pierwotniaki, ale obecnie zostały one włączone do Protistów.

Zwierzęta podobnie jak rośliny i grzyby są organizmami eukariotycznymi. Ich komórki budową przypominają komórki roślinne. W odróżnieniu od nich nie posiadają chloroplastów ani celulozowej ściany komórkowej a materiałem zapasowym jest glikogen (a nie skrobia).

Ciało zbudowane jest z tkanek (wyjątkiem są gąbki), które tworzą wyspecjalizowane układy narządów. Większość przedstawicieli posiada zdolność aktywnego poruszania się.

Zwierzęta zwyczajowo dzielimy na kręgowce i przeciwstawne im grupę bezkręgowców. Kryterium klasyfikacji w tym wypadku jest obecność (kręgowce) lub brak kręgosłupa (bezkręgowce). Jest to podział sztuczny, gdyż do bezkręgowców trafiły wszystkie organizmy zwierzęce nie pasujące do kręgowców. Tworzą one często bardzo odrębne typy nie wykazujące wspólnego pochodzenia.

Porównanie bezkręgowców i kręgowców

Bezkręgowce

Kręgowce

brak szkieletu wewnętrznego (wyjątkiem są głowonogi, które mają chrzęstną puszkę mózgową); niektóre posiadają szkielet zewnętrzny w postaci muszli lub pancerza;

występuje szkielet wewnętrzny zbudowany z tkanki kostnej i chrzęstnej;

ciało pokrywa jednowarstwowy nabłonek (wyjątkiem są szczecioszczękie);

ciało pokrywa skóra (zbudowana z naskórka i skóry właściwej);

układ nerwowy ma postać połączonych zwojów komórek nerwowych biegnących po brzusznej stronie ciała;

układ nerwowy dzieli się na ośrodkowy (mózg i rdzeń kręgowy) i obwodowy (nerwy);

układ krwionośny otwarty (krew wylewa się do jam ciała, natlenowana miesza się z nienatlenowaną ), serce jeśli występuje znajduje się po grzbietowej stronie ciała (stawonogi);

układ krwionośny zamknięty (krew krąży w naczyniach krwionośnych, natlenowana nie miesza się z nienatlenowaną ), serce znajduje się po brzusznej stronie ciała (stawonogi);

układ wydalniczy i moczowy występują oddzielnie (wyjątek niemózgowce);

narządy wydalnicze połączone z moczowymi w układ moczowo-płciowy;

rozmnażają się w sposób płciowy i bezpłciowy; często występuje obupłciowość;

u niektórych przedstawicieli spotykamy przemianę pokoleń;

rozmnażają się wyłącznie w sposób płciowy; rzadko występuje obupłciowość;

brak przemianę pokoleń;

występują wszystkie rodzaje symetrii;

występuje dwuboczna symetria (może być zaburzona);

 

 

Polecamy również:

 • Rozwój zarodkowy i rozmnażanie zwierząt

  Rozmnażanie zwierząt Zwierzęta mogą rozmnażać się w zarówno w sposób płciowy jak i bezpłciowy. W rozmnażaniu bezpłciowym nowy osobnik postaje z osobnika macierzystego, jest więc identyczny genetycznie z osobnikiem rodzicielskim.  Więcej »

 • Sposób odżywiania się zwierząt

  Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi co oznacza, że w przeciwieństwie do organizmów samożywnych nie są w stanie samodzielnie wytworzyć pokarmu (nie przeprowadzają fotosyntezy). Korzystają więc z materii organicznej wyprodukowanej przez autotrofy, z której syntezują własne związki. Więcej »

 • Bezkręgowce

  Bezkręgowce są sztuczną jednostką systematyczną łączącą często niespokrewnione ze sobą typy zwierząt. Grupa ta została wyróżniona w opozycji do kręgowców, które w przeciwieństwie do bezkręgowców posiadają kręgosłup. Więcej »

 • Strunowce

  Strunowce stanowią bardzo zróżnicowany typ zwierząt zamieszkujących we wszystkich środowiskach (w wodach słodkich i słonych, na lądzie a niektóre nawet w powietrzu). Są to zwierzęta wtórouste, dwuboczne symetrycznie. W ich rozwoju występują trzy listki zarodkowe a jamą ciała jest celoma. Więcej »

 • Choroby wirusowe zwierząt - nosówka, pryszczyca

  Niektóre choroby wirusowe dotyczą wyłącznie zwierząt. Jest to szczególnie groźne gdy choroba wirusowa dotyka zwierząt hodowlanych, wówczas dochodzi do dużych strat w gospodarstwach. Skutecznym sposobem walki z chorobami wirusowymi zwierząt jest poznanie ich przyczyny oraz objawów, dzięki... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
Aleksander
2020-03-22 16:16:12
to jest troche mało dodajcie coś jeszcze
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43