Sposoby termoregulacji u zwierząt

Termoregulacja to mechanizm umożliwiający utrzymanie stałej temperatury ciała. Zdolność ta występuje u ptaków i ssaków. Źródłami ciepła w organizmie są:

- podstawowa przemiana materii - każdy proces jest związany z przepływem energii; wydajność przemian biologicznych szacuje się na ok. 50%, co oznacza, że nawet połowa otrzymanej w procesach biochemicznych energii może by być uwolniona w postaci ciepła. Procesami, które generują dużo ciepła w organizmie, są: utrzymanie napięcia mięśniowego, trawienie pokarmu czy wytwarzanie hormonów,

- termogeneza drżeniowa - polega na wytwarzaniu ciepła przez szybkie  i nieskoordynowane skurcze się włókien mięśniowych. Drżenie kontrolowane jest przez neurony ośrodka termoregulacji, aktywowane impulsami pochodzącymi z receptorów zimna na skórze,

- termogeneza bedrżeniowa - jest mechanizmem występującym w tkance brunatnej i polega na tzw. cyklach jałowych łańcucha oddechowego (czyli braku sprzężenia pomiędzy procesami oddechowymi a fosforylacją oksydacyjna), w wyniku których zamiast produkcji ATP, dochodzi do wytworzenia ciepła,

- otoczenie.

Ciepło może być oddawane z organizmu na drodze:

- promieniowania - polega na oddawaniu ciepła w postaci promieniowania elektromagnetycznego,

- konwekcji - jest to proces przekazania ciepła na drodze ruchu materii, który jest wywołany różnicami temperatur,

- przewodzenia - jest to wymiana ciepła pomiędzy ciałami o różnej temperaturze, które pozostają ze sobą w bezpośrednim kontakcie,

- parowania wody (potu) - parowanie jest procesem endoenergetycznym, czyli wymagającym nakładu energii. Parowanie potu z powierzchni ciała umożliwia oddanie namiaru ciepła.

Polecamy również:

 • Rozwój zarodkowy i rozmnażanie zwierząt

  Rozmnażanie zwierząt Zwierzęta mogą rozmnażać się w zarówno w sposób płciowy jak i bezpłciowy. W rozmnażaniu bezpłciowym nowy osobnik postaje z osobnika macierzystego, jest więc identyczny genetycznie z osobnikiem rodzicielskim.  Więcej »

 • Sposób odżywiania się zwierząt

  Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi co oznacza, że w przeciwieństwie do organizmów samożywnych nie są w stanie samodzielnie wytworzyć pokarmu (nie przeprowadzają fotosyntezy). Korzystają więc z materii organicznej wyprodukowanej przez autotrofy, z której syntezują własne związki. Więcej »

 • Bezkręgowce

  Bezkręgowce są sztuczną jednostką systematyczną łączącą często niespokrewnione ze sobą typy zwierząt. Grupa ta została wyróżniona w opozycji do kręgowców, które w przeciwieństwie do bezkręgowców posiadają kręgosłup. Więcej »

 • Strunowce

  Strunowce stanowią bardzo zróżnicowany typ zwierząt zamieszkujących we wszystkich środowiskach (w wodach słodkich i słonych, na lądzie a niektóre nawet w powietrzu). Są to zwierzęta wtórouste, dwuboczne symetrycznie. W ich rozwoju występują trzy listki zarodkowe a jamą ciała jest celoma. Więcej »

 • Choroby wirusowe zwierząt - nosówka, pryszczyca

  Niektóre choroby wirusowe dotyczą wyłącznie zwierząt. Jest to szczególnie groźne gdy choroba wirusowa dotyka zwierząt hodowlanych, wówczas dochodzi do dużych strat w gospodarstwach. Skutecznym sposobem walki z chorobami wirusowymi zwierząt jest poznanie ich przyczyny oraz objawów, dzięki... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23