Choroby wirusowe zwierząt - nosówka, pryszczyca

Niektóre choroby wirusowe dotyczą wyłącznie zwierząt. Jest to szczególnie groźne, gdy choroba wirusowa dotyka zwierząt hodowlanych - wówczas dochodzi do dużych strat w gospodarstwach. Skutecznym sposobem walki z chorobami wirusowymi zwierząt jest poznanie ich przyczyny oraz objawów, dzięki temu choroba szybko zostanie rozpoznana i zatrzymane zostanie ognisko zakażenia.

Nosówka

Choroba ta jest wywoływana wirusem nosówki psówCDV. Jest jedną z najgroźniejszych chorób dotykających psy. Szczególnie narażone są szczenięta pomiędzy 2 a 5 miesiącem życia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową przez kontakt z innym zarażonym zwierzęciem.

Przebieg zakażenia

Wirus uszkadza narządy limfatyczne co prowadzi do zatrzymania wytwarzania przeciwciał. Dzięki temu wirus z powodzeniem może atakować komórki organizmu. W zależności od organu, który wirus atakuje, taką postać przybiera choroba, na przykład postać płucna następuję w momencie ataku wirusa na komórki płuc. Konsewkencją tego jest zapalenie płuc. Dochodzi także do szeregu innych objawów, takich jak: zapalenie spojówek, wystąpienie ropnych pęcherzyków na skórze, zapalenia jelit oraz żołądka. Niebezpieczną postacią choroby jest także uszkodzenie przez wirusa układu nerwowego. Dochodzi wtedy do trwałego uszkodzenia bez możliwości wyleczenia.

Pryszczyca

Wirus wywołujący chorobę nazywa się wirusem pryszczycy i jest z rodziny Picornaviridae. Znane jest 7 serotypów wirusa i 60 jego podtypów. W związku z czym zarażenie jednym podtypem i przejście zachorowania nie umożliwia uzsykania odporności na kolejne podtypy. Choroba dotyka zwierząt racicowych hodowlanych oraz dzikich. Inna nazwa tej choroby to „zaraza pyska i racic”. Jest niezwykle niebezpieczną chorobą, która powoduje straty w handlu zwierzętami oraz produktami odzwierzęcymi w skali światowej. Choroba charakteryzuje się szybkim tempem rozprzestrzeniania.

Źródła zakażenia oraz przebieg choroby

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową – przez kontakt bezpośredni, a także przez kontakt pośredni – za pośrednictwem ludzizwierząt czy nawet wiatru. Po zakażeniu wirus wychodzi na zewnątrz organizmu zwierzęcego przez układ wydalniczy lub układ oddechowy – wraz z powietrzem wydychanym. Najszybciej choroba objawia się u owiec. Wyróżnia się dwie postacie choroby: łagodną oraz złośliwą. Każda z nich przebiega w inny sposób, który uzależniony jest od gatunku zwierzęcia. W postaci łagodnej każde zwierze, szczególnie młode ma podwyższoną temperaturę. W przypadku postaci złośliwej nie występuję podwyższona temperatura, wówczas objawami świadczącymi o bliskim zgonie zwierzęcia są: otępieniezgrzytanie zębamiomdlenie.

Czy da się uchronić zwierzęta przed chorobą?

W przypadku pryszczycy, z uwagi na jej ostry przebieg i szybkie rozprzestrzenianie się, leczenie jest zabronione. Działania te podejmuje się w skali światowej i zwierzęta chore są eliminowane, natomiast te, które zaklasyfikowane zostały jako zdrowe, podlegają szczepieniom. Nosówka natomiast podlega leczeniu a w celu zapobiegania przed zachorowaniem zwierzęta poddaje się szczepieniom.

Pryszczyca
Pryszczyca

Polecamy również:

 • Rozwój zarodkowy i rozmnażanie zwierząt

  Rozmnażanie zwierząt Zwierzęta mogą rozmnażać się w zarówno w sposób płciowy jak i bezpłciowy. W rozmnażaniu bezpłciowym nowy osobnik postaje z osobnika macierzystego, jest więc identyczny genetycznie z osobnikiem rodzicielskim.  Więcej »

 • Sposób odżywiania się zwierząt

  Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi co oznacza, że w przeciwieństwie do organizmów samożywnych nie są w stanie samodzielnie wytworzyć pokarmu (nie przeprowadzają fotosyntezy). Korzystają więc z materii organicznej wyprodukowanej przez autotrofy, z której syntezują własne związki. Więcej »

 • Bezkręgowce

  Bezkręgowce są sztuczną jednostką systematyczną łączącą często niespokrewnione ze sobą typy zwierząt. Grupa ta została wyróżniona w opozycji do kręgowców, które w przeciwieństwie do bezkręgowców posiadają kręgosłup. Więcej »

 • Strunowce

  Strunowce stanowią bardzo zróżnicowany typ zwierząt zamieszkujących we wszystkich środowiskach (w wodach słodkich i słonych, na lądzie a niektóre nawet w powietrzu). Są to zwierzęta wtórouste, dwuboczne symetrycznie. W ich rozwoju występują trzy listki zarodkowe a jamą ciała jest celoma. Więcej »

 • Chemotaksja - definicja, przykłady

  Chemotaksja to pojęcie, które odnosi się do organizmu lub komórek zdolnych do samodzielnego ruchu w odpowiedzi na bodźce chemiczne. Termin ten stosuje się w odniesieniu do gamet, a także do komórek układu odpornościowego, które pod wpływem chemokin kierują się w wyznaczone miejsce.... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43