Rodzaje ruchu lokomocyjnego

Ruch lokomocyjny to zespół funkcji, które umożliwiają organizmowi przemieszczanie się w otaczającym go środowisku. Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje ruchu:

- ameboidalny (cytoplazmatyczny, pełzakowaty),

- rzęskowy (migawkowy, wiciowy),

- mięśniowy.

Ruch ameboidalny polega na ruchu/przelewaniu się cytoplazmy w komórce, co pozwala na zmianę położenia pojedynczej komórki. Ruch cytoplazmy możliwy jest dzięki pracy cytoszkieletu. Ten rodzaj przemieszczania się można zaobserwować u ameby (stąd też jego nazwa).

Ruch rzęskowy tak jak i ameboidalny dotyczy ruchu pojedynczej komórki, jednak w odróżnieniu od pełzakowania, wymaga wykształconych specjalne do tego celu organellów tj. rzęsek lub wici. Rzęski to zbudowane z tubuliny oraz deiny struktury, pokrywające całą powierzchnię komórki. Ich skoordynowany ruch pozwala na przemieszczenie się komórki. Podczas pracy charakterystycznie falują. Wicie budową przypominają długie rzęski, jednak są organellami występującymi pojedynczo. Rzęski można zaobserwować m.in. u pantofelka, wicie np. u plemników ssaków lub eugleny zielonej.

Ruch mięśniowy jest charakterystyczny dla organizmów rozwiniętych z 3 listków zarodkowych (tzn. trójwarstwowców) - odpowiadają za niego mięśnie, które rozwijają się z mezodermy. Ruch mięśniowy jest najbardziej zaawansowanym rodzajem ruchu, pozwala na przemieszczanie się organizmów wielokomórkowych, od jamochłonów po ssaki. U płazińców, obleńców oraz pierścienic za ruch odpowiada wór powłokowo-mięśniowy, zbudowany z warstw mięśni gładkich poprzecznych, podłużnych i skośnych, które pozwalają na skurcze powłoki ciała i pełzanie organizmu. U organizmów z obecnym szkieletem (wewnętrznym jak ssaki lub zewnętrznym jak owady) ruch możliwy jest dzięki pracy mięśni poprzecznie prążkowanych przytwierdzonych od elementów szkieletu. Ruch mięśni przekłada się na ruch szkieletu, a tym samym przemieszczanie się danej części ciała.

Polecamy również:

 • Rozwój zarodkowy i rozmnażanie zwierząt

  Rozmnażanie zwierząt Zwierzęta mogą rozmnażać się w zarówno w sposób płciowy jak i bezpłciowy. W rozmnażaniu bezpłciowym nowy osobnik postaje z osobnika macierzystego, jest więc identyczny genetycznie z osobnikiem rodzicielskim.  Więcej »

 • Sposób odżywiania się zwierząt

  Zwierzęta są organizmami cudzożywnymi co oznacza, że w przeciwieństwie do organizmów samożywnych nie są w stanie samodzielnie wytworzyć pokarmu (nie przeprowadzają fotosyntezy). Korzystają więc z materii organicznej wyprodukowanej przez autotrofy, z której syntezują własne związki. Więcej »

 • Bezkręgowce

  Bezkręgowce są sztuczną jednostką systematyczną łączącą często niespokrewnione ze sobą typy zwierząt. Grupa ta została wyróżniona w opozycji do kręgowców, które w przeciwieństwie do bezkręgowców posiadają kręgosłup. Więcej »

 • Strunowce

  Strunowce stanowią bardzo zróżnicowany typ zwierząt zamieszkujących we wszystkich środowiskach (w wodach słodkich i słonych, na lądzie a niektóre nawet w powietrzu). Są to zwierzęta wtórouste, dwuboczne symetrycznie. W ich rozwoju występują trzy listki zarodkowe a jamą ciała jest celoma. Więcej »

 • Choroby wirusowe zwierząt - nosówka, pryszczyca

  Niektóre choroby wirusowe dotyczą wyłącznie zwierząt. Jest to szczególnie groźne gdy choroba wirusowa dotyka zwierząt hodowlanych, wówczas dochodzi do dużych strat w gospodarstwach. Skutecznym sposobem walki z chorobami wirusowymi zwierząt jest poznanie ich przyczyny oraz objawów, dzięki... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43