Mitoza

Mitoza jest to podział komórki macierzystej, któremu towarzyszy precyzyjne rozdzielenie chromosomów do dwóch komórek potomnych. W wyniku mitozy z jednej komórki diploidalnej powstają dwie komórki diploidalne, a z jednej komórki haploidalnej powstają dwie komórki haploidalne.

Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych, czyli we wszystkich komórkach ciała z wyjątkiem komórek macierzystych gamet (zwierzęta, człowiek) oraz zarodników (rośliny, grzyby). Podziały mitotyczne zachodzą stale w organizmach prowadzą do ich wzrostu i regeneracji (np. gdy uzupełniane są zasoby komórek naskórka).

Jeszcze przed rozpoczęciem mitozy, w interfazie (faza S cyklu komórkowego) następuje podwojenie zawartości DNA w jądrze komórkowym.

W czasie mitozy wyróżniamy cztery charakterystyczne etapy: profazę, metafazę, anafazę i telofazę.

Profaza:
• w wyniku kondensacji chromatyny pojawiają się chromosomy (chromosom składa się z dwóch chromatyd połączonych centromerem)
• formułuje się wrzeciono podziałowe
• zanika jąderko i otoczka jądrowa

Metafaza
• następuje przyłączenie centromerów chromosomów do włókien wrzeciona podziałowego
• chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona

Anafaza
• następuje podział centromerów i rozdzielenie chromatyd siostrzanych na chromosomy potomne
• chromosomy potomne wędrują do przeciwległych biegunów komórki (w wyniku skracania włókien wrzeciona podziałowego)

Telofaza
• wokół dwóch zespołów chromosomów tworzy się otoczka jądrowa (wyodrębnienie jąder potomnych)
• chromosomy ulęgają dekondensacji (tworzą się nici chromatynowe)
• pojawia się jąderko

Po zakończeniu mitozy rozpoczyna się cytokineza.

Schemat mitozy

Schemat mitozy/Mrklts (02.07.2008)/commons.wikimedia.org


Cytokineza w komókrach zwierzęcych

W komórkach zwierzęcych pierścień zaciskowy (zbudowany z mikrofilamentów aktynowych) kurcząc się prowadzi do powstania przewężenie zwanego bruzdom podziałową. W wyniku stopniowego pogłębiana się bruzdy podziałowej dochodzi do podziału komórki na dwie komórki potomne.

Cytokineza w komórkach roślinnych

W komórkach roślinnych cytokineza rozpoczyna się już w telofazie. Powstaje fragmoplast (zbudowany z mikrotubul), który służy za rusztowanie dla nowo powstającej ściany komórkowej. W wyniku zlania się pęcherzyków (produkowanych przez Aparat Golgiego) tworzy się plazmolemma obu potomnych komórek oraz przegroda pierwotna (którą tworzą pektyny zawarte w pęcherzykach). Na obszarze przegrody pierwotnej tworzy się blaszka środkowa, a po obu jej stronach powstają ściany pierwotne.

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
puiythf
ioyutfg • 2020-09-26 11:15:48
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56