Podziały komórkowe

Podział komórki to proces w wyniku, którego komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych. Najpierw następuje podział jądra komórkowego - kariokineza, a następnie dzieli się cytoplazma - cytokineza. Ze względu na różnice w podziale jądra komórkowego wyróżniamy :

mitozę – podział, w wyniku którego każda komórka potomna otrzymuje taką samą liczbą chromosomów jaką miała komórka macierzysta

mejozę – podział, w wyniku którego każda komórka potomna otrzymuje zredukowaną o połowę liczbę chromosomów

amitozę – bezpośredni podział jądra komórkowego (bez wyodrębnienie chromosomów i replikacji DNA), w wyniku którego na skutek braku cytokinezy powstaje komórka dwujądrowa

Cykl komórkowy

Cykl komórkowy trwa od momentu powstania komórki do jej podziału na komórki potomne. Na pojedynczy cykl komórkowy składa się interfaza (faza międzypodziałowa) oraz podział komórki – czyli podział jądra (faza M – mitoza) i cytoplazmy.

Interfaza to najdłuższa faza życia, w którym komórka przygotowuje się do podziału. Wyróżnić w niej możemy :

Fazę G1 – rozpoczyna się bezpośrednio po podziale. Jest fazą wzrostową, dzięki której komórka poprzez wzrost masy i objętości osiąga stadium komórki macierzystej. Następuje w niej synteza różnych białek (budulcowych, enzymatycznych) oraz wzrost organelli komórkowych.

Fazę S – dochodzi do replikacji DNA, czyli podwojenia jego ilości z 2c do 4c (c- ilość DNA zawarta w haploidalnej liczbie chromosomów komórek diploidalnych)

Fazę G2 – komórka przygotowuje się do podziału. Następuje synteza białek wrzeciona podziałowego (tubuliny) oraz pojawienie się centrioli (w komórkach zwierzęcych)

Cykl komórkowy
Cykl komórkowy/Beao/Histidine (25.012011)/commons.wikimedia.org
Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
f
h9\ • 2020-09-22 15:56:45
Ja tylko powiem że ,JD
Dis • 2020-09-22 15:44:51
Co
kek • 2020-09-22 15:26:13
guiguigoiu
karuigy • 2020-09-22 14:15:16
JD
frou_sen • 2020-09-22 14:07:13