Zidentyfikuj gaz powstający w podanej reakcji

Do zlewki zwierającej wodny roztwór bromku glinu wrzucono sproszkowany magnez. Po pewnym czasie zaobserwowano wydzielanie się pęcherzyków gazu. Zidentyfikuj, jaki gaz powstał w tym doświadczeniu uzasadniając odpowiedź odpowiednim równaniem reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 13:27

Wytłumaczenie 1:

Wydzielającym się z roztworu gazem jest wodór, powstający w wyniku reakcji z wodą zgodnie z równaniem reakcji:

Mg + 2 H2O → Mg(OH)2 + H2

Wytłumaczenie 2:

W wyniku hydrolizy soli mocnego kwasu i słabej zasady powstaje chlorowodór, który w kontakcie z magnezem tworzy sól z jednoczesnym wydzieleniem wodoru:

AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3 + 3 HCl

Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: