Zapoznaj się z opisem i podaj 2 metody otrzymywania heksahydratu chlorku glinu

Chlorek glinu jest substancją tworzącą kryształy rozpuszczalne w zakwaszonej kwasem solnym wodzie. Z takich roztworów krystalizuje w postaci uwodnionej soli, czyli hydratu – związków, w których sieć krystaliczną wbudowane może być nawet do 10 cząsteczek wody. Innym przykładem hydratu jest pięciowodny siarczan miedzi(II) – CuSO4 ∙ 5H2O. W przypadku chlorku glinu wbudowane jest sześć cząsteczek wody, a zatem jest heksahydratem. Chlorek glinu można otrzymać w laboratorium w reakcji chlorowodoru z glinem, lub działając gazowym chlorem na metal.

W oparciu o podane informacje zapisz 2 metody otrzymywania chlorku glinu. Następnie zapisz wzór chemiczny sześciowodnego chlorku glinu oraz oblicz masę molową takiego hydratu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 10:31

Równanie reakcji 1:

2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2

Równanie reakcji 2:

2 Al + 3 Cl2 → 2 AlCl3

Wzór chemiczny heksahydratu chlorku glinu to: AlCl3 ∙ 6H2O

Odczytując wartości mas pierwiastków z układu okresowego możemy obliczyć masę hydratu, która wynosi:

M = 27 + 3×35,5 + 6×18 = 241,5 g/mol

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza