Określ, którą metodą można otrzymać wodorotlenek żelaza(III) i zapisz równanie reakcji

Spośród podanych metod wybierz tę, którą można otrzymać wodorotlenek żelaza(III). Zapisz dla niej równanie reakcji.

1. Reakcja wodorotlenku żelaza(II) z wodorotlenkiem sodu

2. Reakcja chlorku żelaza(II) z wodorotlenkiem wapnia

3. Reakcja chlorku żelaza(II) z gazowym chlorem

4. Reakcja żelaza z wodorotlenkiem sodu

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 10:26

Poprawna metoda otrzymywania FeCl3 to metoda 3:

2 FeCl2 + Cl2 → 2 FeCl3

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza