Zapisz równanie reakcji i wskaż, które jony znajdują się w przesączu

Na mieszaninę tlenku bizmutu(III) oraz opiłków metalicznego bizmutu podziałano rozcieńczonym kwasem solnym. Tak otrzymaną zawiesinę następnie przesączono, a przesącz wykazywał odczyn kwasowy. Zapisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która miała miejsce w doświadczeniu, a następnie napisz, które jony znajdowały się w przesączu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 21:04

Równanie reakcji zachodzącej podczas doświadczenia:

Bi2O3 + 6H+ → 2Bi3+ +3H2O

Jony, które były obecne w przesączu, to:

Bi3+, H+, Cl-

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza