Zapoznaj sie ze schematem doświadczenia i wskaż gdzie udało się otrzymać chlorowodór

Zapoznaj się ze schematem doświadczenia, którego celem było otrzymanie chlorowodoru.

Zapisz w formie cząsteczkowej te reakcje, w których udało się otrzymać chlorowodór.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 18:12

Chlorowodór udało się otrzymać tylko w probówce II. W wyniku reakcji w probówce I wydzielił się gazowy amoniak, natomiast w III reakcja w ogóle nie zaszła, gdyż kwas węglowy jest słabszy od kwasu solnego i nie jest zdolny wyprzeć go z soli sodowej.

Równanie reakcji II:

2 KCl + H2SO4 → K2SO4 + 2 HCl

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza