Oblicz stężenie procentowe roztworu soli

20g soli całkowicie rozpuszczono w wodzie. Oblicz stężenie procentowe roztworu w % masowych, jeśli do sporządzenia roztworu użyto 200 cm3. Wynik podaj z dokładnością do 2. miejsca po przecinku. Przyjmij, że gęstość wody w temp. pokojowej wynosi 1 g/ml.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
05.02.2020 19:13

Dane:

ms = 20g

VH2O = 200 cm3

dH2O = 1 g/ml

c% = ?

Zapisanie wzoru na stężenie procentowe:

 c% (w/w) = \frac{m_{s} }{m _{r} }  \times  100%

Obliczenie masy 200ml H2O:

mr = d x VH2O = 1 x 200 = 200g H2O

Podstawienie danych do wzoru:

c% (w/w) = \frac{m_{s} }{m _{r} }  \times  100% =  \frac{20}{200+20}  \times 100% = 9,09%

Odpowiedź: Stężenie otrzymanego roztworu wynosi 9,09%.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza