Zapoznaj się ze schematem doświadczenia, zapisz równania reakcji i wnioski

W pracowni chemicznej wykonano doświadczenia tak, jak przedstawiono na schemacie. Zapisz równania reakcji i obserwacje dla każdej zlewki. Wyciągnij wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 20:05

Zapisanie równań reakcji dla zlewek, w których ta reakcja zachodzi:

I 2Na + 2H2O → H2 + 2NaOH

II CaO + H2O → Ca(OH)2

Zapisanie obserwacji dla zlewek I – III:

I. Ciało stałe uległo roztworzeniu w wodzie, czemu towarzyszyło uwalnianie gazu oraz wzrost temperatury mieszaniny. Roztwór zmienił barwę na malinowy kolor.

II. Ciało stałe uległo roztworzeniu w wodzie, zawartość zlewki ogrzała się. Roztwór zmienił barwę na malinowy kolor.

III. Ciało stałe uległo roztworzeniu, czemu towarzyszyło ogrzanie zawartości zlewki i zmiana koloru roztworu na malinowy.

 

Wnioski: Badane substancje powodują alkalizację roztworów wodnych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza