Oblicz stężenie roztworu benzyny

Przygotowano roztwór przez rozpuszczenie 4g substancji w 20ml benzyny o gęstości 800 kg/m3. Oblicz stężenie roztworu.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 20:20

Vbenz = 20ml

d = 800 kg/m3 = 0,8 g/ml

ms = 4g

c% = ?

Zapisanie wzoru na stężenie procentowe wagowo-wagowe:

c% (w/w) =  \frac{m _{s} }{m _{r} }  \times 100%

Obliczenie masy benzyny użytej do rozpuszczenia:

d = m/V

m = d x V = 0,8 x 20 = 16 g benzyny

Podstawienie danych do wzoru:

c% (w/w) =  \frac{4 }{16+4 }  \times 100% = 20%

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu benzyny wynosi 20%.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza