Znając gęstość oblicz stężenie substancji w etanolu

W 300 ml etanolu o gęstości 1800 g/L rozpuszczono 40g dobrze rozpuszczalnej w etanolu substancji. Oblicz stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 19:52

VEtOH = 300ml

d = 1800 g/L = 1,8 g/ml

ms = 40g

c% = ?

Zapisanie wzoru na stężenie procentowe wagowo-wagowe:

c% (w/w) =  \frac{m _{s} }{m _{r} }  \times 100%

Obliczenie masy etanolu użytego do rozpuszczenia:

d = m/V

m = d x V = 1,8 x 300 = 540 g EtOH

Podstawienie danych do wzoru:

c% (w/w) =  \frac{40 }{580 }  \times 100% = 6,9%

Odpowiedź: Stężenie procentowe roztworu etanolu wynosi 6,9%.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza