Zaproponuj metody rozdziału mieszaniny

Zaproponuj sposób rozdzielenia 2 mieszanin:

1. żelazne opiłki + woda + heksan

2. chlorek sodu + woda

Szkoła Podstawowa Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 11:09

Mieszaninę 1 można rozdzielić, zaczynając od dekantacji cieczy nad żelaznymi opiłkami, które należy osuszyć. Następnie pozostałą ciecz przenieść do rozdzielacza – węglowodór z uwagi na mniejszą gęstość niż woda, będzie znajdował się nad wodą, zatem w pierwszej kolejności zbierzemy wodę, a potem heksan.

Mieszaninę 2 można rozdzielić przez krystalizację roztworu chlorku sodu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza