Wykaż doświadczalnie charakter chemiczny amoniaku i siarkowodoru

Zaprojektuj doświadczenie, w którym wykażesz charakter chemiczny gazowego amoniaku oraz siarkowodoru. W tym celu narysuj schemat doświadczenia, zapisz obserwacje oraz równania reakcji.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:28

Obserwacje:

Probówka I – z probówki wydobywa się gaz o drażniącym zapachu. Papierek wskaźnikowy zmienia barwę na niebieski kolor.

Probówka II – z probówki wydobywa się gaz o duszącym zapachu. Papierek wskaźnikowy zmienia barwę na czerwony kolor.

 

Równanie reakcji dla probówki I:

NH4Cl + NaOH → NaCl + ↑NH3 + H2O

Równanie reakcji dla probówki II:

Na2S + 2HCl → 2NaCl + ↑H2S

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza