Oblicz stałą dysocjacji dla słabego kwasu znając pH roztworu

W temperaturze 25°C zmierzono pH wodnego roztworu słabego kwasu jednoprotonowego o stężeniu 100 mmol/dm3, które wynosiło 4. Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu w temperaturze 25°C.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 22:11

Zapisanie równania dysocjacji jonowej dla kwasu:

HY ↔ H+ + Y-

Zapisanie równania stałej dysocjacji dla kwasu HY:

K _{HY}  =  \frac{[H ^{+}][ Y ^{-}]  }{[HY]}

Obliczenie stężenia jonów wodorowych:

pH = 4, zatem [H+] = 10-pH = 10-4

Ze stechiometrii reakcji wynika, że stężenie jonów Y- jest równe stężeniu jonów wodorowych, czyli  [H+] = [Y-]. Przy obliczaniu [HY] można pominąć [H+] z uwagi na małe stężenie jonów wodorowych. Równanie przyjmuje zatem postać:

K _{HY}  =  \frac{[H ^{+}] ^{2}   }{[HY]}

K _{HY}  =  \frac{(10 ^{-4}) ^{2}   }{0,1} = 10 ^{-7}

 

Odpowiedź: W temperaturze  25°C stała dysocjacji dla kwasu wynosi K = 10-7.

Dzięki! 4
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza