Zapoznaj się z doświadczeniem i odpowiedz, który kwas jest najsłabszy, zapisz równania reakcji.

W pracowni chemicznej przeprowadzono doświadczenie tak, jak przedstawiono na poniższym schemacie.

Zaobserwowano następujące zjawiska: w zlewce I można było wyczuć woń octu, w zlewkach II oraz III wydzielał się bezbarwny i bezwonny gaz.

W oparciu o podane informacje udziel odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Który z badanych kwasów jest najsłabszy, a który najsilniejszy?
  2. Zapisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji, które przebiegły w zlewkach I i II
  3. Gaz wydzielający się w zlewce III wprowadzono do probówki zawierającej wodorotlenek wapnia. Zapisz obserwacje oraz reakcję w postaci cząsteczkowej dla zachodzącego procesu.
Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:54

Ad. a

Najsilniejszym kwasem jest kwas siarkowy(VI), natomiast najsłabszym jest kwas węglowy.

Ad. b

2CH3COONa + H2SO4 → CH3COOH + Na2SO4

H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Ad. c

Zaobserwowano w probówce zmętnienie roztworu / wytrącanie białego osadu.

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza