Zapoznaj się z wartościami stopnia dysocjacji kwasu octowego, a następnie odpowiedz na pytania

Przeprowadzono doświadczenie w którym wyznaczono stopień dysocjacji dla 4 roztworów kwasu octowego. Wszystkie pomiary wykonano w jednakowych warunkach temperatury a wyniki zebrano w tabeli:

 

Roztwór

α

1

0,6%

2

16%

3

1,6%

4

4,6%

 

W oparciu o podane informacje wpisz do tabeli który z otrzymanych roztworów charakteryzuje się największą i najniższą wartością: stężenia procentowego, stężania jonów H+ oraz pH. Następnie odpowiedz, jak zmieni się stała i stopień dysocjacji po dodaniu 200 cm3 wody do roztworu .

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:51

Znając zależność stopnia dysocjacji α od stężenia cząstek zdysocjowanych i całkowitego stężenia, opisanego wzorem:

 \alpha =  \frac{C _{zd} }{C _{0} }

można stwierdzić, że największe stężenie całkowite mają roztwory o najniższej wartości stopnia dysocjacji, gdyż wartości te są odwrotnie proporcjonalne. Stąd wnioskujemy, że największą wartość C0 ma roztwór 1, a najmniejszą 2.

Przyjmując, że [H+] odpowiada Czd można stwierdzić, że największe stężenie jonów wodorowych znajduje się w r-rze 1, a najmniejsze w r-rze 2. Wynika stąd również, że najwyższą wartość pH ma roztwór 2, a najmniejszą roztwór 1. Stała dysocjacji nie ulegnie zmianie, natomiast stopień dysocjacji wzrośnie po dodaniu porcji wody.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza