Zapoznaj się z opisem kwasów HX i HY i odpowiedz, który z nich w wyższe pH w roztworze.

Dla dwóch kwasów HX oraz HY sporządzono wodne roztwory, a także ich soli NaX i NaY. Wszystkie roztwory miały stężenie 1 mol/dm3. Wiedząc, że w temperaturze 25°C stałe dysocjacji wynoszą odpowiednio: KHX = 4,2×10-5, KHY = 3,2×10-2, rozwiąż poniższe polecenia:

a) Zapisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji pomiędzy podanymi substratami:

HY + NaX →

NaY + HX →

b) Wskaż który kwas ma wyższe pH w roztworze o stężeniu 1 mol/dm3.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 20:40

Ad. a

Ponieważ KHX < KHY, HX jest słabszym kwasem niż HY dlatego zostaje wyparty z soli, jak również nie zachodzi druga reakcja.

HY + NaX → NaY + HX

NaY + HX → reakcja nie zachodzi

Ad. b

Kwas HX ma mniejszą wartość stałej dysocjacji, dlatego w roztworze w stanie równowagi znajduje się mniej jonów H+, zatem wartość pH jest wyższa.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza