Oblicz pH roztworu po reakcji utleniania aldehydu octowego

W reakcji utleniania aldehydu octowego wydzieliło się 1,08 g metalicznego srebra. Otrzymany produkt rozcieńczono do objętości 200 cm3. Zakładając, że stopień dysocjacji produktu utlenienia etanalu wynosi 4%, oblicz pH tak otrzymanego roztworu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 20:51

Zapisanie równania reakcji utleniania etanalu do kwasu etanowego w reakcji Tollensa:

2[Ag(NH3)2]+ + CH3CHO + 2OH → 2Ag↓ + CH3COOH + H2O + 4NH3

 

Z równania reakcji wynika, że z 1 mola aldehydu otrzymuje się 2 mole metalicznego srebra i 1 mol kwasu octowego. Korzystając z tablic chemicznych należy odczytać masę molową srebra, a następnie obliczyć liczbę moli otrzymanego kwasu:

MAg = 108 g/mol

2×108 g/mol – 1 mol

1,08 g – x mol

x = 0,005 mola CH3COOH

Obliczenie stężenia molowego kwasu octowego:

C0 = n/V = 0,005/0,2 = 0,025 mol/dm3

Korzystamy z przekształconego wzoru na stopień dysocjacji słabego kwasu. Stężenie części zdysocjowanej odpowiada stężeniu jonów wodorowych obecnych w roztworze:

 \alpha = \frac{[H ^{+} ]}{C _{0} }

[H+] = α×C0 = 0,04×0,025 = 0,001 mol/dm3

Obliczenie pH roztworu kwasu octowego:

pH = -log [H+] = -log 0,001

pH = 3

 

Odpowiedź: pH otrzymanego roztworu wynosi 3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza