Zapoznaj się ze schematem doświadczenia a następnie oblicz stężenie powstałego roztworu

W pracowni chemicznej zmontowano zestaw tak jak przedstawiono na schemacie poniżej. Powstały gaz przepuszczono przez kolbę zawierającą 200 cm3 wody destylowanej. Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego w kolbie 2 wiedząc, że użyto w doświadczeniu 5 cm3 kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 70% (d = 1,60 kg/L). Stężenie 0,1 dm3 roztworu soli w kolbie 1 wynosi 0,8 mol/dm3. Przyjmij, że doświadczenie prowadzono w warunkach normalnych, a masy atomowe wynoszą odpowiednio: MO = 16u, MS = 32u, MH = 1u, MNa = 23u. Wynik podaj z dokładnością do 2 miejsca po przecinku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 21:41

Zapisanie równania reakcji zachodzącej w roztworze wodnym:

H2SO4 + Na2S → ↑H2S + Na2SO4

 

Obliczenie mas molowych H2SO4 oraz Na2S:

MH2SO4 = 2×1 + 32 + 16×4 = 98 g/mol

MNa2S = 23×2 + 32 = 78 g/mol

 

Obliczenie liczby stężenia molowego i liczby moli kwasu siarkowego:

C _{M} =  \frac{C% \times d}{100% \times M}

CM = 70% x 1600/100% x 98 = 11,43 mol/dm3

11,43 mola – 1 dm3

x mola – 0,005 dm3

x = 0,06 mola H2SO4

 

Obliczenie liczby moli Na2S oraz siarkowodoru wydzielonego w wyniku powyższej reakcji:

c = n/V

n = c×V = 0,8×0,1 = 0,08 mol/dm3 Na2S

1 mol H2SO4 – 1 mol Na2S

0,06 mola H2SO4 – x mola Na2S

 

Zgodnie ze stechiometrią reakcji powstanie 0,06 mola gazowego siarkowodoru.

Obliczenie stężenia siarkowodoru w kolbie nr 2:

CM = n/V = 0,06/0,2 = 0,3 mol/dm3

 

Odpowiedź: Stężenie roztworu siarkowodoru wynosi 0,3 mol/dm3.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza