Uszereguj kwasy zgodnie z ich wzrastającą mocą na podstawie wartości stałej dysocjacji

W tabeli poniżej przedstawiono wartości stałych dysocjacji wodnych roztworów wybranych kwasów w temperaturze 298K:

Kwas etanowy

K = 1,8×10-5

Kwas benzoesowy

K = 6,6×10-5

Kwas metanowy

K = 2,1×10-4

Kwas siarkowy(IV)

K1 = 1,2×10-2

K2 = 6,6×10-8

Kwas fluorowodorowy

K = 6,3×10-10

 

Biorąc pod uwagę dane zebrane w tabeli, uszereguj kwasy według wzrastającej mocy, zapisując ich wzory chemiczne.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.03.2020 20:12

Porównując moc kwasów na podstawie stałej dysocjacji należy pamiętać, że silniejszy kwas to ten, który ma większą wartość stałej K. Przed uszeregowaniem kwasów należy obliczyć K dla kwasu siarkowego(IV):

KH2SO3 = K1×K2 = 1,2×10-2 × 6,6×10-8 = 7,92×10-10

Zapisanie kwasów w rosnącym szeregu ich mocy:

HF, H2SO3, CH3COOH, C6H5COOH, HCOOH

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza