Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Pismo Święte

Ostatnio komentowane
Niesamowite hostingserwery.com
Linux • 2019-06-16 16:47:25
przydalo sie
jjoojo • 2019-06-13 14:46:18
Nie tyle rozwód co uznanie małżeństwa za nieważne dr Arletta Bolesta adwokat kości...
Arletta Bolesta • 2019-06-12 13:59:29
Abstrakcjonizm operuje abstrakcją! Zrezygnował, jak sam autor pisze, z wszelkiej figurat...
Anna • 2019-06-11 17:31:16
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Pismem Świętym nazywa się zbiór pism, które Kościół uważa za natchnione. Inne nazwy używane odnośnie Pisma Świętego to Księgi Święte, Biblia oraz Testament (Przymierze).

Jak powstało Pismo Święte

Do zrozumienia treści Pisma konieczna jest znajomość okoliczności w jakich powstawało, czyli należy wziąć pod uwagę zarówno warunki kulturowe, jak i kontekst historyczny, w tym sposoby myślenia charakterystyczne dla danego okresu, a nawet rodzaj literacki, jakim posługiwał się autor księgi. Jest to niezbędne, gdyż księgi były spisywane na przestrzeni wieków (od XIII w. przed Chr. do I w. po Chr.), w różnych miejscach i przez różne osoby.

Pismo Święte jest kompilacją dzieł wielu (ludzkich) autorów. Zdarza się również, że jedna księga miała kilku twórców – taka sytuacja ma miejsce szczególnie w przypadku pism Starego Testamentu.

Jednak za właściwego i prawdziwego Autora Pisma Świętego uznaje się samego Boga, pod którego natchnieniem ludzie spisali księgi. Owo natchnienie konkretniej przypisuje się Duchowi Świętemu.

Do sporządzenia ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni sami jako prawdziwi

Polecamy również:

 • Biblia a Pismo Święte

  Powszechnie stosuje się nazwę Biblia wymiennie z nazwą Pismo Święte. Są to synonimy. Należy jednak zaznaczyć, że w samym obrębie chrześcijaństwa istnieje wiele przekładów Biblii, które posiadają swoje nazwy własne np. Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska Więcej »

 • Słowo Boże - Pismo Św. jako Objawienie

  Słowem Bożym nazywa się objawienie Boga w historii jako Słowo: wypowiedziane, napisane i wcielone. Więcej »

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki... Więcej »

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej... Więcej »

 • Apokryf - definicja i przykłady

  Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny”, „ukryty”. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż nie były uważane za natchnione. Termin ten narodził się już... Więcej »

Komentarze (2)
4 + 5 =
Komentarze
JAN • 2019-06-14 16:16:19
Królestwo Boże to realny rząd ustanowiony przez Jehowę Boga. W Biblii nazywane jest też „królestwem niebios”, ponieważ ma siedzibę w niebie (Marka 1:14, 15; Mateusza 4:17). Pod pewnymi względami przypomina ludzkie rządy, ale w każdej dziedzinie je przewyższa. Rządzący. Na Króla tego Królestwa Bóg wyznaczył Jezusa Chrystusa i powierzył mu władzę o wiele większą, niż kiedykolwiek miał jakiś człowieczy przywódca (Mateusza 28:18). Jezus wykorzystuje tę władzę tylko w dobrych celach. Udowodnił, że jest godnym zaufania i współczującym Władcą (Mateusza 4:23; Marka 1:40, 41; 6:31-34; Łukasza 7:11-17). Razem z Jezusem będą z nieba „królować nad ziemią” jeszcze inne osoby, które Bóg wybiera spośród wszystkich narodów (Objawienie 5:9, 10). Trwałość. W przeciwieństwie do ludzkich rządów, które przychodzą i odchodzą, Królestwo Boże „nigdy nie zostanie obrócone wniwecz” (Daniela 2:44). Poddani. Każdy, kto spełnia wymagania Boga, może być poddanym Jego Królestwa, bez względu na narodowość czy pochodzenie społeczne (Dzieje 10:34, 35). Prawo. Prawa (czyli przykazania) Królestwa Bożego nie ograniczają się do zakazywania złych zachowań. Ludzi, którzy ich przestrzegają, wznoszą na wyższy poziom moralny. Na przykład Biblia mówi: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem’. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie, podobne do tego, jest to: ‚Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie’” (Mateusza 22:37-39). Miłość do Boga i bliźniego skłania poddanych Królestwa Bożego do działania na rzecz innych w ich najlepiej pojętym interesie. Edukacja. Królestwo Boże nie tylko stawia swoim poddanym wysokie wymagania, ale też uczy ich, jak mogą im sprostać (Izajasza 48:17, 18). Cele. Rząd Boży nie służy interesom tych, którzy sprawują w nim władzę. Ma za zadanie wykonać wolę Boga, zgodnie z którą kochający Go ludzie będą żyć wiecznie w raju na ziemi (Izajasza 35:1, 5, 6; Mateusza 6:10; Objawienie 21:1-4).
jan • 2017-11-29 17:41:23
O PÓJŚCIU do nieba marzy niejedna osoba. Nadzieja na życie po śmierci pod taką czy inną postacią przyświeca muzułmanom, hinduistom, buddystom, wyznawcom chrześcijaństwa, a nawet osobom, których nie interesuje religia. Niebo kojarzy się zwykle z pięknym i przyjemnym miejscem, gdzie ludzie zaznają ulgi od cierpień i spotykają bliskich, którzy zmarli. Chociaż jednak większość chce pójść do nieba, raczej nikt nie chce umrzeć, by się tam znaleźć. Dlaczego tak jest? Gdybyśmy byli stworzeni po to, żeby po śmierci iść do nieba, czyż nie wyczekiwałoby jej więcej osób, tak jak dziecko wyczekuje dorosłości, a narzeczeni — dnia ślubu? Jednakże większość ludzi nie chce umierać. Dlaczego tak wielu chce pójść do nieba, ale raczej nikt nie chce umrzeć, by się tam znaleźć? Mimo to różni kaznodzieje twierdzą, że po krótkim pobycie na ziemi naszym ostatecznym celem jest niebo. Na przykład kardynał Theodore Edgar McCarrick, były arcybiskup Waszyngtonu, oświadczył: „Doczesne życie nie jest tym, do czego nas stworzono. Zostaliśmy stworzeni do życia w niebie”. Podobnie wypowiedział się były przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Chrześcijan Ewangelikalnych w USA: „Celem życia jest wychwalanie Boga i pójście do nieba…, bo niebo jest naszym domem”. Ci, którzy wierzą w życie pozagrobowe w niebie, przeważnie opierają swe przekonania na wątłych przesłankach. George Barna, prezes instytutu zajmującego się badaniami nad religijnością, zaobserwował, że wielu ludzi przyswaja sobie „poglądy na teraźniejsze życie oraz życie pozagrobowe, czerpiąc z najróżniejszych źródeł, takich jak filmy, muzyka czy powieści”. Pastor Kościoła episkopalnego na Florydzie stwierdził: „O niebie nie wiemy nic poza tym, że jest tam Bóg”. Jednakże Biblia sporo wyjawia na temat nieba. Jakie więc ono jest? Czy człowiek został stworzony do życia w niebie? A jeśli ludzie rzeczywiście idą do nieba, to co będą tam robić?
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');