Biblia Pauperum

Biblia Pauperum (z łac. Biblia ubogich) to określenie średniowiecznego rodzaju książki zawierającej graficzne przedstawienia scen ze Starego i Nowego Testamentu. Obok ilustracji znajdowały się krótkie objaśnienia, które miały służyć jako namiastka lektury Pisma Świętego.

Biblia Pauperum składała się zwykle z 40-50 stron. Pierwsze, rękopiśmienne egzemplarze pochodzą z XIV wieku, a w XV wieku Biblia Pauperum przyjęła formę tzw. książki blokowej (ksylograficznej).

Biblia Ubogich nie była chaotycznym zbiorem obrazków, lecz miała charakterystyczny układ; strona była podzielona na 9 części: scenę z Nowego Testamentu umieszczano w centrum ilustracji, między dwiema odpowiadającymi jej scenami ze Starego Testamentu. Natomiast powyżej i poniżej znajdowały się dwa wyobrażenia proroków oraz cztery teksty objaśniające wybrane przedstawienia.

Należy wyraźnie podkreślić, że owe połączenia obrazów z Nowego i ze Starego Testamentu w żadnym razie nie były przypadkowe - były to  zestawienia typologiczne np. obraz Wniebowstąpienia Jezusa (tzw. antytyp) był skompilowany ze sceną wniebowzięcia Henocha (typ) oraz Eliasza (typ).

Współcześnie trudno jest ustalić, kto był odbiorcą Biblii Pauperum. Powszechny pogląd głosi, że stworzona została dla analfabetów. Jednak trzeba wziąć pod uwagę wielki nakład pracy, którego wymagał jeden egzemplarz, staranne wykonanie księgi oraz kwestię typologii, której zrozumienie wymagało wcześniejszej znajomości Pisma Świętego. Stąd badacze przypuszczają, że Biblia Pauperum służyła raczej doświadczeniom kontemplacyjnym osób, które posiadały już wiedzę teologiczną. Poza tym Biblie ubogich nie były tak tanie, jak sugeruje nazwa.

Sama nazwa Biblia Pauperum jest kwestią przypadku, gdyż pojawiła się na jednym ze średniowiecznych manuskryptów (egzemplarz z Wolfenbüttel) jako dopisek.

Najstarszym zabytkiem Biblii Pauperum, spośród 80 znanych egzemplarzy, jest Biblia pochodząca z 1315 r. z klasztoru Sankt Florian. Za najbardziej zjawiskową i luksusową jest z kolei uważana Biblia Pauperum zwana Złotą, ze względu na udekorowanie złotem i srebrem. Powstała w XV wieku z Bawarii.

Polecamy również:

 • Biblia a Pismo Święte

  Powszechnie stosuje się nazwę Biblia wymiennie z nazwą Pismo Święte. Są to synonimy. Należy jednak zaznaczyć, że w samym obrębie chrześcijaństwa istnieje wiele przekładów Biblii, które posiadają swoje nazwy własne np. Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska Więcej »

 • Słowo Boże - Pismo Św. jako Objawienie

  Słowem Bożym nazywa się objawienie Boga w historii jako Słowo: wypowiedziane, napisane i wcielone. Więcej »

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki... Więcej »

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej... Więcej »

 • Apokryf - definicja i przykłady

  Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny”, „ukryty”. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż nie były uważane za natchnione. Termin ten narodził się już... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
Dziękuję ????
• 2024-05-27 05:14:55
y
• 2024-05-26 09:41:20
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16