Zaproponuj schematy 2 ogniw i oblicz ich siłę elektromotoryczną

Ogniwo wodorowe Pt|H2|H+ może stanowić zarówno katodę jak i anodę, zależnie od tego, z jakim półogniwem zostanie zestawione. Zaproponuj dwa schematy ogniw w ten sposób, by w jednym elektroda wodorowa pełniła funkcję katody, a w drugim anody. Zapisz schematy, dla każdego oblicz SEM przy założeniu że pomiary wykonano w warunkach standardowych, a stężenia elektrolitów wynosiły 1 mol/dm3.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.05.2020 16:53

Aby elektroda wodorowa pełniła funkcję anody, należy zestawić ją z metalem o wyższym potencjale od niej. Z kolei funkcję katody będzie pełnić w połączeniu z elektrodą metaliczną o niższym potencjale od jej, przykładowo:

 

Pierwsze ogniwo:

Pt|H2|H+||Ag+|Ag SEM = 0,80V

 

Drugie ogniwo:

Zn|Zn2+||H+|H2|Pt SEM = 0,76V

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza