Zidentyfikuj metal, który wszedł w reakcję w solą srebra

Do roztworu soli srebrowej wrzucono 6,5 g pewnego metalu, który uległ roztworzeniu tworząc jony dwudodatnie, a wydzielone srebro ważyło 21,6 g. Oblicz masę atomową metalu i wskaż go.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:44

Zapisanie ogólnego równania reakcji:

Me + 2Ag+ → Me2+ + 2Ag

Ułożenie proporcji. Zgodnie ze stechiometrią reakcji, z 1 mola metalu wydzieliły się 2 mole srebra:

6,5 g Me – 21,6 g Ag

x – 2×108 g Ag

x = 65 g/mol

Odczytanie z układu okresowego pierwiastków symbolu pierwiastku, którego masa atomowa wynosi 65, oraz w roztworach występuje w postaci dwuwartościowego jonu.

Odpowiedź: Masa atomowa poszukiwanego metalu wynosi 65u, a metalem jest cynk.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza