Przeanalizuj schemat doświadczenia, a następnie wyciągnij z niego wnioski

Przeprowadzono doświadczenie wg poniższego schematu. Zaobserwowano w naczyniu I odbarwienie się niebieskiego roztworu a zanurzone żelazo pokryło się brunatnym nalotem. W naczyniu II nie zaobserwowano żadnych zmian. Na podstawie podanych informacji sformułuj wniosek z doświadczenia i zapisz skrócone jonowe równanie reakcji która zaszła.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
16.03.2020 20:41

Równanie reakcji:

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Wnioski: Żelazo jest aktywniejszym metalem od miedzi.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza