Polskie przekłady Biblii

Pierwszymi fragmentami Biblii przekładanymi na język polski były Psałterze, czyli zbiory 150 psalmów, stanowiących Księgę Psalmów w Starym Testamencie. Najstarszy to Psałterz floriański z XV w., który był trójjęzyczny (polsko-niemiecko-łaciński). Z kolei w XVI wieku ukazał się Psałterz Krakowski, Walentego Wróbla oraz Mikołaja Reja.

W XV w. powstała Biblia królowej Zofii (zwana również Biblią Szaroszpatacką). Miała być ona przeznaczona dla żony króla Władysława II Jagiełły. Powstała ok. 1453-1461 r., jako tłumaczenie Wulgaty, oparte jednakże na przekładzie czeskim. Najprawdopodobniej obejmowała wyłącznie Stary Testament. Sam oryginał zaginął po wybuchu II wojny światowej.

W XVI wieku pojawiły się przekłady Nowego Testamentu m.in. Macina Bielskiego (katolicki przekład z Wulgaty) oraz Stanisława Murzynowskiego (przekład luterański z greki). Pierwszym przekładem całej Biblii była dopiero Biblia Leopolity.

Biblia Leopolity

nazywana jest także Biblią Szarffenbergowską od nazwiska zleceniodawców. Tłumaczeniem z Wulgaty zajął się ks. Jan Nicz ze Lwowa ( Leopolita to „Lwowianin”). Był to pierwszy przekład polskojęzyczny całej Biblii i równocześnie pierwsze przekład drukowany. Zadedykowano go królowi Zygmuntowi II Augustowi. Księga została bogato zilustrowana i zawiera 284 drzeworyty przedstawiające sceny biblijne. Biblia została wydana w 1561 r.

Biblia Brzeska

zwana także Radziwiłłowską, Pińczowską. Był to przekład kalwiński i, w przeciwieństwie do Biblii Leopolity, tłumaczenia dokonano z języków oryginalnych. Biblia została wydana w 1563 r., powstała na zlecenie księcia Mikołaja Radziwiłła.

Biblia Szymona Budnego

zwana Biblią Nieświeską, była przekładem ariańskim z języków oryginalnych. Najpierw w 1570 r. ukazał się Nowy Testament, natomiast 4 lata później całość Pisma Świętego.

Biblia Jakuba Wujka

Jakub Wujek był księdzem, studiował teologię w Rzymie, gdzie zrobił doktorat. Jego Biblia została wydana w 1599 r. i do czasów Biblii Tysiąclecia stanowiła najpopularniejszy przekład katolicki w Polsce. Wielokrotnie podkreślany jest znakomity styl literacki tłumacza.

Biblia Gdańska

przekład protestancki. Tłumaczami byli Daniel Mikołajewski i Jan Turnowski. Biblia została wydana w 1632 r. w Gdańsku jako odpowiedź na katolicką Biblię Jakuba Wujka. Używana była w liturgii aż do XX wieku.

Biblia Tysiąclecia

została wydana w 1966 r. z okazji tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce. Powstała z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich; dokonywano wielokrotnie jej rewizji. Jest oficjalnie używana w liturgii Kościoła katolickiego. Jest to przekład z języka hebrajskiego i greckiego, tłumacze nie opierali się na Wulgacie.

Biblia Warszawska

zwana także „brytyjką”, wydana przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w 1975 r. Została opracowana przez polskie środowisko protestanckie. Zastąpiła Biblię Gdańską w liturgii protestanckiej. Nie należy mylić jej z przekładem katolickim z 1997 r., czyli Biblią Warszawsko-Praską.

Biblia Ekumeniczna

To projekt zainicjowany przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Realizację rozpoczęto w 1995 r. Powołano wówczas specjalny Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy, składający się z przedstawicieli jedenastu Kościołów chrześcijańskich. Pierwsze zostały przetłumaczone Ewangelie Mateusza i Marka, następnie Ewangelia św. Łukasza. Do tej pory nie udało się jednakże przetłumaczyć całości Pisma Świętego, natomiast od 2001r. dostępny jest Nowy Testament. Podstawą tłumaczenia Pisma Świętego są teksty hebrajskie i greckie.

Polecamy również:

 • Biblia a Pismo Święte

  Powszechnie stosuje się nazwę Biblia wymiennie z nazwą Pismo Święte. Są to synonimy. Należy jednak zaznaczyć, że w samym obrębie chrześcijaństwa istnieje wiele przekładów Biblii, które posiadają swoje nazwy własne np. Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska Więcej »

 • Słowo Boże - Pismo Św. jako Objawienie

  Słowem Bożym nazywa się objawienie Boga w historii jako Słowo: wypowiedziane, napisane i wcielone. Więcej »

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki... Więcej »

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej... Więcej »

 • Apokryf - definicja i przykłady

  Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny”, „ukryty”. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż nie były uważane za natchnione. Termin ten narodził się już... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43