Biblia a Pismo Święte

Powszechnie stosuje się nazwę Biblia wymiennie z nazwą Pismo Święte. Są to synonimy. Należy jednak zaznaczyć, że w samym obrębie chrześcijaństwa istnieje wiele przekładów Biblii, które posiadają swoje nazwy własne np. Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska. Przy czym Biblia Tysiąclecia jest przekładem katolickim, a Biblia Warszawska protestanckim, zatem będą się od siebie różniły zbiorem ksiąg ze względu na przyjęty kanon.

W języku angielskim można się także spotkać z określeniem Holy Bible (Święta Biblia), co stanowi dla Polaka swoistą mieszankę obu nazw stosowanych w naszym języku. Z drugiej strony w języku angielskim funkcjonuje także termin Holy Scripture, czyli dosłowny odpowiednik naszego "Pisma Świętego". Trzeba zatem pamiętać, że Biblia/ Pismo Święte to polskie słowa, a sam wyraz Biblia jest tłumaczony na języki. Polacy określenie Biblia dzielą z Hiszpanami – w języku hiszpańskim: (la) Biblia.

Nie zawsze jednak określenie Biblia będzie oznaczało świętą księgę chrześcijaństwa. Tego samego terminu używa się bowiem w judaizmie i mówi się wówczas o Biblii Hebrajskiej. Biblia Hebrajska, z oczywistych przyczyn, nie zawiera ksiąg Nowego Testamentu, ani ksiąg deuterokanonicznych, które uznał Kościół katolicki. Biblia Hebrajska (Tanach) jest podzielona na trzy zbiory: Pięcioksiąg (Tora), Prorocy (Newiim) i Pisma (Ketuwim), stąd jej porządek ksiąg jest inny niż ten, który znany jest ze Starego Testamentu w Biblii katolickiej.

Co oznacza słowo „Biblia”?

Sam wyraz Biblia pochodzi z j. greckiego i oznacza księgi. Z kolei do j. łacińskiego przeszedł w l.poj. jako księga. Biblia jest zatem Księgą par excellence.

W Koranie chrześcijanie, Żydzi oraz muzułmanie nazwani zostali „ludami Księgi”, stąd ich religie określane są jako „religie Księgi”. Kościół nie uważa jednak takiego poglądu za słuszny:

Wiara chrześcijańska nie jest „religią Księgi”. Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego: Słowa niespisanego, lecz Słowa Wcielonego i żywego. Aby słowa Pisma Świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy „rozumieli Pisma” (Łk 24,45).

(Katechizm Kościoła Katolickiego, 108)

Czas powstania Biblii

Powstawanie Ksiąg Starego Testamentu datuje się na okres od XIII w. przed Chr. do I w. przed Chr. Natomiast Nowy Testament został spisany w I w. po Chr.

Kanon Biblii (katolickiej), jaki znamy dziś, ukształtował się w V w., ale uroczyście zatwierdzony został dopiero na Soborze Trydenckim (1545-1563). Z kolei kanon Biblii Hebrajskiej oficjalnie uznano ok. 90 r. po Chr. na synodzie w Jamni przez zgromadzoną tam grupę żydowskich doktorów. Do niego w czasach reformacji odwołali się protestanci.

Polecamy również:

 • Słowo Boże - Pismo Św. jako Objawienie

  Słowem Bożym nazywa się objawienie Boga w historii jako Słowo: wypowiedziane, napisane i wcielone. Więcej »

 • Stary Testament - opracowanie (autorzy, języki, treść)

  Jak zaznacza Harrington, Stary Testament powstawał przez bardzo długi okres, a okoliczności procesu formowania się ostatecznego kształtu Biblii są bardzo skomplikowane. Pierwsze źródła pisane pojawiły się w czasach Mojżesza, około XIII w. przed narodzeniem Chrystusa. Chodzi o zalążki... Więcej »

 • Nowy Testament - informacje (autorzy, czas powstania, język)

  Słowo „testament” wywodzi się z języka greckiego i oznacza przymierze. Nowy Testament tłumaczy się zatem jako „nowe przymierze”, które Bóg zawarł z człowiekiem. Przymiotnik „nowy” wskazuje, że przekaz zawarty w tym tekście sakralnym różni się od wcześniejszej... Więcej »

 • Apokryf - definicja i przykłady

  Słowo apokryf pochodzi od greckiego apokryphos, co oznacza „tajemny”, „ukryty”. Termin ten używany jest do określania tekstów religijnych, które nie zostały włączone przez Kościół do kanonu Pisma Świętego, gdyż nie były uważane za natchnione. Termin ten narodził się już... Więcej »

 • Biblia - języki

  Księgi biblijne zostały spisane w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
Marcin
2020-08-01 22:23:11
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43