Wyznacz stosunek objętościowy i masowy substratów dla reakcji spalania butanu

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne dla reakcji całkowitego spalania butanu w atmosferze tlenu, a następnie wyznacz stosunek masowy i stosunek objętościowy substratów oraz produktów tej reakcji wiedząc, że pomiarów dokonano w jednakowych warunkach ciśnienia i temperatury.

C4H10(g) + O2(g) → CO2(g) + H2O(g)

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 15:07

Dobieramy współczynniki stechiometryczne reakcji:

2 C4H10(g) + 13 O2(g) → 8 CO2(g) + 10 H2O(g)

Obliczamy masy molowe poszczególnych substratów i produktów:

MC4H10 = 58 g/mol

MO2 = 32 g/mol

MCO2 = 44 g/mol

MH2O = 18 g/mol

 

Stosunek masowy wynosi:

m C4H10 : m O2 : m CO2 : m H2O = 2×58 : 13×32 : 8×44 : 10×18

Szukamy największego wspólnego dzielnika mas molowych. W tym wypadku jest to 4 – po podzieleniu stosunek masowy wynosi:

m C4H10 : m O2 : m CO2 : m H2O = 29 : 104 : 88 : 45

Stosunek objętościowy produktów i substratów w jednakowych warunkach temp. i ciśnienia jest równy ich współczynnikom stechiometrycznym:

v C4H10 : v O2 : v CO2 : v H2O = 2 : 13 : 8 : 10

Dzięki! 10
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza