Księga Kapłańska

Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu (czyli Tory – Świętej Księgi judaizmu).
Tematem Księgi Kapłańskiej są obrzędy – odpowiada na pytanie: „w jaki sposób sprawować kult?”. Jej treść dotyczy m.in. rodzajów ofiar i szat kapłańskich. Oprócz zagadnień praktyk religijnych, Księga Kapłańska odpowiada na pytanie „jak być świętym?”. Natomiast nie porusza kwestii historycznych – nie mówi nic o Mojżeszu ani wyjściu z Egiptu.

Treść Księgi Kapłańskiej

Rozdział 1: Ofiary ze zwierząt (tu: ofiara z cielców, baranków, koziołków gołębi)
Rozdział 2: Ofiary pokarmowe (tu: ofiara z ciasta, przepisy ogólne)
Rozdział 3: Ofiary biesiadne (tu: cielce, owce, kozy)
Rozdział 4: Ofiara przebłagalna (m.in. za grzech arcykapłana, za społeczność, za naczelnika rodu, za zwykłych ludzi)
Rozdział 5: Ofiary zadośćuczynienia (za przywłaszczenie sobie rzeczy należnych Bogu, za nieświadome przestępstwa, zadośćuczynienie bliźniemu)
Rozdział 6-7: Przepisu uzupełniające
Rozdział 8: Ustanowienie kapłaństwa - wprowadzenie Aarona i jego synów w czynności kapłańskie
Rozdział 9: Początek posługi Aarona
Rozdział 10: Przestępstwo synów Aarona i dodatkowe

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

 • Księga Jozuego

  Księga Jozuego jest szóstą księgą w kanonie Starego Testamentu. Znajduje się również w Biblii Hebrajskiej, jednak nie wchodzi w skład Pięcioksięgu. Należy do ksiąg historycznych.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Jo
• 2022-01-23 21:05:24
super polecam te szkołę !!!!!!
• 2022-01-23 15:43:46
super szkoła
• 2022-01-23 15:36:46
fwwe
• 2022-01-23 15:10:36
8
• 2022-01-23 14:30:29