Mądrość Syracha

Mądrość Syracha to księga, która występuje w różnych tradycjach pod różnymi tytułami. W oryginale hebrajskim pismo prawdopodobnie było zatytułowane jako Księga (słowa) Jezusa, syna Syracha. Tradycja łacińska nazywała ją księgą „kościelną”, czyli Eklezjastyk. Obecnie ten tytuł jest rzadko stosowany.

Księga nie znajduje się w kanonie Biblii Hebrajskiej, a Kościół uznał jej kanoniczność potwierdził dopiero na Soborze Trydenckim w XVI w.

Autorem Księgi nie był Syrach, ale jego syn – Jezus, o czym dowiadujemy się z Prologu, który nie należy do zasadniczej treści Księgi i nie jest uznawany za pismo natchnione:

Dziadek mój, Jezus, kiedy oddał się pełniejszemu poznaniu Prawa, Proroków oraz innych ksiąg ojczystych i nabrał w nich doskonałej biegłości, sam też zapragnął napisać coś z dziedziny nauki i mądrości, aby ludzie żądni wiedzy sami przez to wszystko się wzbogacili, a jeszcze bardziej, aby coś dodali do niej przez życie zgodne z Prawem. (Syr Prolog 1,5-10)

Jak sam tekst wskazuje autorem Prologu był wnuk Jezusa, który przetłumaczył księgę na język grecki dla diaspory w Egipcie. Co więcej, Księga nie jest dosłownym tłumaczeniem, a adaptacją tekstu hebrajskiego do potrzeb tamtejszej gminy żydowskiej (Syr Prolog 1,20-22).

Zatem autorem Księgi jest Jezus, syn Syracha, który spisał ją w II w. przed Chrystusem. Był znawcą i nauczycielem Prawa. Księga jest zaliczana do ksiąg dydaktyczych. Niektóre przypowieści z Mądrości Syracha zostały użyte w Liście św. Jakuba (Nowy Testament).

Księgę można podzielić na dwie części:

Rozdziały 1- 42,14 przypominają Księgę Przysłów. To zbiór wskazówek i pouczeń dotyczących mądrości oraz rozważania dotyczące jej pochodzenia:

Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności od wieków. (Syr 1,4). Autor podkreśla również jej pochodzenie od Boga (Syr 1,9).

Księga jest kopalnią zaleceń dotyczących postępowania: należy być cierpliwym i opanowanym (Syr 1,22-24), nie powinno się wywyższać i być pysznym, trzeba się odznaczać pokorą i okazywać miłosierdzie względem biednych: Bądź ojcem dla sierot, jakby mężem dla ich matki, a staniesz się jakby synem Najwyższego, i miłować cię On będzie bardziej niż twoja matka. (Syr 4,10)

Autor wymienia również obowiązki dziecka wobec ojca (Syr 3,1-16). Zwraca uwagę, że nie należy polegać na swoich bogactwach i trzeba ważyć swoje słowa (kwestia roztropności w mowie pojawia się w Księdze wielokrotnie np. w rozdziale 5 i 23). Ważne jest również panowanie nad sobą.

Mądrość można zdobyć dzięki Bogu: Rozmyślaj nad zarządzeniami Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj! On sam umocni twe serce, a pożądana mądrość będzie ci dana. (Syr 6,37)

Autor radzi także jak postępować z kobietami oraz obcować z ludźmi (rozdział 9). Człowiek powinien być roztropny i rozważny, a także pokładać ufność w Bogu: Niech cię w podziw nie wprawiają czyny grzesznika, ufaj Panu i wytrwaj w twym trudzie (Syr 11,21).

W Księdze znajduje się także fragment dotyczący wolnej woli człowieka, który zawsze ma wybór: On na początku stworzył człowieka i zostawił go własnej mocy rozstrzygania ( Syr 15,14). Z kolei w rozdziale 18 jest mowa o wielkości Boga i nicości człowieka.

Księga zawiera także przemowę mądrości. Mądrość jest uosobiona, „wychwala sama siebie” i wyznaje, że kult w świątyni jerozolimskiej jest jej dziełem. Twierdzi także, że w każdym ludzie i narodzie zdobyła(m) panowanie (Syr 24,6).

Autor przedstawia również idealny obraz uczonego w Piśmie, którego: Mądrość opowiadać będą narody, a zgromadzenie wychwalać go będzie (Syr 39,10).

Rozdziały 42,15-51 to przede wszystkim hymny opiewające mądrość i Boga. Autor wylicza także wybitnych mężów w historii narodu wybranego, których dzieje znamy z innych Ksiąg Starego Testamentu. Jest to tzw. „Pochwała Ojców”

Księga kończy się modlitwą oraz wezwaniem do mądrości.

Polecamy również:

 • Księga Rodzaju - streszczenie

  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Więcej »

 • Księga Wyjścia - streszczenie

  Księga Wyjścia rozpoczyna się opisem początków niewolnictwa Izraelitów w Egipcie. Po śmierci Józefa i faraona, który go faworyzował, Żydzi są traktowani jako uciążliwi osadnicy. Więcej »

 • Księga Kapłańska

  Księga Kapłańska wchodzi w skład Starego Testamentu. Jest nazywana również 3. Księgą Mojżeszową i należy do Pięcioksięgu. Więcej »

 • Księga Liczb

  Księga Liczb to czwarta Księga Mojżeszowa wchodząca w skład Pięcioksięgu (czyli Tory - Świętej Księgi judaizmu). Hebrajski tytuł księgi to BeMidbar czyli Na pustyni. Więcej »

 • Księga Powtórzonego Prawa

  Księga Powtórzonego Prawa (łac. Deuteronomium) to 5. Księga Mojżeszowa w Biblii Hebrajskiej, jak i piąta księga w kanonie Starego Testamentu. Jej autorstwo jest przypisywane Mojżeszowi. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42